1 oktober 2019

Nieuwe en tijdelijke ingang bij Market Plaza Bruinisse

De verbouwing en uitbreiding van Market Plaza Bruinisse gaat voortvarend. Dat heeft als consequentie dat er vanaf aanstaande maandag 30 september 2019 een nieuwe en tijdelijke ingang in gebruik genomen gaat worden.
Lees verder

27 september 2019

Deelauto’s aan de Dreef te Bruinisse

De Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland en Mobiliteitsplatform SD Op Weg gaan met funding van Windfonds Krammer en de gemeente Schouwen-Duiveland twee elektrische deelauto’s beschikbaar maken aan de Dreef in Bruinisse.
Lees verder

24 september 2019

Jeroen Hoep, verknocht aan Bruinisse

Jeroen Hoep gooide op zijn 20e zijn anker uit in Bruinisse om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Hij en zijn gezin zijn verknocht aan het vissersdorpje aan de rand van Schouwen-Duiveland. Volgens eigen zeggen zou hij nooit meer ergens anders kunnen aarden.
Lees verder

19 september 2019

Algemene informatie werkzaamheden Dreef Bruinisse

Vanaf eind september 2019 tot en met mei 2020 worden er in en rond het gebied Dreef/Nieuwstraat in Bruinisse diverse werkzaamheden uitgevoerd. Via deze site willen wij u graag op de hoogte brengen van de exacte plannen en de uitvoering van de werkzaamheden.
Lees verder

18 september 2019

Menselijke resten aan de Molenstraat worden vanaf 7 oktober geruimd

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen start, in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, op 7 oktober met het ruimen van de menselijke resten op de voormalige begraafplaats aan de Molenstraat in Bruinisse.
Lees verder

10 september 2019

Bibliotheek verhuist tijdelijk naar Kerkplein

De gemeente kiest ervoor om te starten met de herinrichting van de openbare ruimte aan de Dreef in Bruinisse, in verband met toekomstige herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat.
Lees verder

3 september 2019

Ruiming gedeelte voormalige begraafplaats Molenstraat

In opdracht van de gemeente worden binnenkort de graven, die vorige maand zijn aangetroffen tijdens het uitvoeren van proefsleuven rondom de bibliotheek aan de Molenstraat in Bruinisse, voor zover nodig geruimd en herbegraven, zoals gebruikelijk in het daarvoor bestemde knekelgraf op de begraafplaats aan de Molenweg in Bruinisse.
Lees verder

3 september 2019

Bestemmingsplan Dreef Bruinisse onherroepelijk

De beroepstermijn voor het bestemmingsplan Dreef Bruinisse is verstreken en er is geen beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.
Lees verder

21 augustus 2019

Fase 2 werkzaamheden Oranjedok

Fase 1 van de werkzaamheden in Oranjedok( Deestraat, Pr. Wilhelminalaan en Pr. Beatrixstraat) wordt begin september afgerond. Fase 2 zal aansluitend starten en zal ongeveer 7 maanden in beslag nemen. Na het vervangen van de kabels en leidingen wordt in de Wilhelminalaan, Pr. Beatrixstraat, Irenestraat, Dijkstraat en Steinstraat de riolering vervangen.
Lees verder

14 augustus 2019

Vondst stoffelijke resten rondom bibliotheek Bruinisse

Tijdens het graven van proefsleuven rondom de bibliotheek aan de Molenstraat in Bruinisse zijn stoffelijke resten aangetroffen. Op basis van een eerste inschatting betreft het de stoffelijke resten van meerdere personen.
Lees verder

2 augustus 2019

Parkeerterrein bibliotheek Bruinisse deels tijdelijk afgesloten

Van 14 tot en met 16 augustus 2019 is het parkeerterrein bij de bibliotheek aan de Molenstraat in Bruinisse deels afgesloten voor auto’s.
Lees verder

15 juli 2019

Aanleg nieuwe kabels en leidingen

Werkzaamheden aanleg nieuwe kabels en leidingen gestart. In de straten Pr. Wilhelminalaan, Pr. Beatrixstraat, Pr. Irenestraat, Dijkstraat en Steinstraat legt Delta Netwerkgroep nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe gas- en drinkwaterleiding aan.
Lees verder