2 november 2018

Informatiebijeenkomst definitieve ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse

Van juni tot en met oktober hebben we met bureau KuiperCompagnons en in nauwe samenspraak met diverse bewoners en ondernemers in het centrumgebied van Bruinisse gedetailleerde ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Kerkplein, de Dreef, Deestraat, Oudestraat en Nieuwstraat. Graag presenteren we aan u de definitieve ontwerpen voor het centrumgebied.
Lees verder

4 oktober 2018

Verkeerstellingen rondom de Dreef

In de periode van 8 tot en met 21 oktober worden er verkeerstellingen uitgevoerd
Lees verder

6 september 2018

Uitbreidingsplannen Albert Heijn supermarkt stap verder

De gemeente heeft met de eigenaar van de Albert Heijn supermarkt afspraken gemaakt om het nieuwe plan voor uitbreiding van de supermarkt en herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat te kunnen realiseren.
Lees verder

13 juli 2018

Tijdelijk parkeerterrein AH in gebruik

Sinds een aantal weken is het tijdelijk parkeerterrein bij de AH in Bruinisse in gebruik genomen.
Lees verder

13 juli 2018

Herinrichting openbare ruimte centrum

Het college heeft inmiddels besloten dat de schetsontwerpen voor de straten (Kerkplein, Deestraat, Oudestraat, Nieuwstraat en Dreef) de basis kunnen zijn voor een nadere uitwerking. Dat is nodig om uiteindelijk ook daadwerkelijk de herinrichting te kunnen uitvoeren. Over de voorgeschiedenis en de inhoud van de plannen leest u hieronder meer.
Lees verder

12 juni 2018

Presentatie schetsen openbare ruimte centrum beschikbaar

Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland, tijdens de openbare dorpsraadvergadering, een presentatie verzorgd over de inrichtingsschetsen openbare ruimte centrum Bruinisse.
Lees verder

15 mei 2018

Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘Gat van Bru’

Op maandag 28 mei start aannemer Van der Cingel Straat- en Grondwerk met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie ‘Gat van Bru’, ofwel het huidige grasveld op de hoek van de Dreef en Nieuwstraat tegenover de Albert Heijn.
Lees verder

26 april 2018

Voortgang ontwikkelingen centrum Bruinisse

De gemeenteraad nam vorig jaar een initiatiefvoorstel aan om de ontwikkelingen in het centrum van Bruinisse vlot te trekken. In december 2017 stelde de raad het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast.
Lees verder

26 april 2018

Woonvisie

Op 30 januari 2018 besloot het college van burgmeester en wethouders geen besluiten te nemen over nieuwe initiatieven waar woningbouw een onderdeel van is totdat de herijkte woonvisie door de gemeenteraad is vastgesteld.
Lees verder

24 april 2018

Informatiebijeenkomst schetsontwerpen centrum Bruinisse

Het afgelopen half jaar hebben we schetsontwerpen gemaakt voor de herinrichting van diverse gebieden en straten in het centrum van Bruinisse. Graag informeren we u over de stand van zaken tijdens een vergadering van de Dorpsraad Bruinisse.
Lees verder

21 februari 2018

Werkzaamheden Korte Ring onder archeologische begeleiding voortgezet

De werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van de Korte Ring zijn na de vondst van stoffelijke resten tijdelijk stilgelegd. Voordat de werkzaamheden voortgezet konden worden, was eerst een programma van eisen (PvE) nodig. In dit PvE staat wat er moet gebeuren om de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te kunnen voortzetten.
Lees verder

23 januari 2018

Sloop muziektent Bruinisse

De wijziging van het bestemmingsplan Korte Ring 10 is in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente en initiatiefnemer J. Hoep de voorbereidingen treffen om de bouw van het nieuwe pand mogelijk te maken. Daarvoor is sloop van de muziektent nodig en uiteraard van de bestaande woning Korte Ring 10.
Lees verder