26 maart 2021

Voortgang herinrichting Nieuwstraat

De Nieuwstraat, die een belangrijke schakel vormt tussen de Dreef en het Kerkplein heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan, zowel boven als onder de grond.
Lees verder

19 maart 2021

Werkzaamheden aan het Kerkplein en omgeving naar de laatste fase

De werkzaamheden aan het Kerkplein en omgeving vorderen gestaag en het einde komt in zicht. Het is de bedoeling om het gehele plangebied op vrijdag 18 juni op te leveren.
Lees verder

5 maart 2021

Aanbrengen beplanting Kerkplein en omgeving

Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland start vanaf 8 maart met het aanplanten van alle groenelementen (bomen, beplanting et cetera) op het Kerkplein en omgeving. Graag vragen wij u speciale aandacht voor deze werkzaamheden, nu de beplanting het beste ‘aanslaat’ als de plaatselijke jeugd de groenvakken en bomen niet als speelelement gaat gebruiken.
Lees verder

13 januari 2021

Standplaatsen tot en met Pasen op Havenplateau

Helaas hebben we deze week moeten besluiten om de standplaatsen die normaliter op het Kerkplein worden ingenomen, voorlopig nog op het Havenplateau te houden.
Lees verder

12 januari 2021

Zienswijzeprocedure omgevingsvergunning van start

Het plan voor de realisatie van het gezondheidscentrum met ruimte voor bibliotheek en 13 levensloopgeschikte woningen past niet in het bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse. Hieronder leest u wat voor stappen zijn genomen in de behandeling van de voor dit plan ingediende aanvraag omgevingsvergunning en hoe u een zienswijze kunt indienen.
Lees verder

22 december 2020

Herstructurering woningen Van Hertsbekestraat en Deltastraat

Aan de Van Hertsbekestraat en Deltastraat in Bruinisse vervangt Zeeuwland 38 gezinswoningen voor 30 gelijkvloerse woningen.
Lees verder

22 december 2020

Noordstraat

Hoogste punt van de woningen in de Noordstraat is bereikt!
Lees verder

22 december 2020

Herontwikkeling Koningin Julianastraat e.o.

Eind september kon Zeeuwland eindelijk beginnen met de bouw van de laatste 13 woningen in de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Wilhelminalaan.
Lees verder

18 december 2020

Werkzaamheden Nieuwstraat starten al begin januari 2021

Het is de gemeente en aannemingsbedrijf Gebr. Moerland gelukt om de (riolerings)werkzaamheden aan de Nieuwstraat enkele weken eerder uit te voeren dan volgens de laatste planning de bedoeling was.
Lees verder

1 december 2020

Enige vertraging werkzaamheden Kerkplein

De werkzaamheden aan het Kerkplein in Bruinisse hebben enige vertraging opgelopen vanwege diverse archeologische vondsten. Dat betekent dat de standplaatshouders tot 1 februari op het Havenplateau blijven staan.
Lees verder

12 november 2020

DNWG gaat aan de slag in het centrum van Bruinisse

Binnenkort start Van Vulpen in opdracht van DNWG netbeheerders met werkzaamheden aan de elektriciteitskabels en de water- en gasleidingen in en rondom de Kerkstraat en de Poststraat. De gemeente is via aannemer Gebr. Moerland ook met de herinrichting van het Kerkplein bezig. Door deze combinatie van werkzaamheden kan enige hinder ontstaan voor omwonenden en ondernemers in dit gebied.
Lees verder

16 oktober 2020

Spelen op het Kerkplein - Bericht van de dorpsraad en aannemer Gebr. Moerland

Sinds enkele dagen wordt er druk gewerkt op het Kerkplein. Nu blijkt dat de kinderen van Bruinisse erg graag willen weten wat daar allemaal gebeurt. Bovendien vinden ze het leuk om daar te spelen. Jammer genoeg kunnen de mensen van de bouw ,daardoor hun werk niet goed doen en beseffen de kinderen niet goed dat het ook nog gevaarlijk is.
Lees verder