8 september 2021

Vervolg pilot deelauto’s Bruinisse

Dankzij een bijdrage van Windfonds Krammer staan er sinds juni 2020 twee elektrische deelauto’s in Bruinisse die 24/7 beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. De pilotperiode is inmiddels afgelopen. Er is daarom hard gewerkt aan een doorstart van de pilot waar we u graag over informeren.
Lees verder

15 juni 2021

Opening Kerkplein op 18 juni

Wethouder Van Burg legt op 18 juni eind van de ochtend een symbolische laatste steen op het Kerkplein in Bruinisse. De herinrichting van het plein wordt daarmee officieel afgerond.
Lees verder

26 maart 2021

Hoogste punt nieuwsbouw Dreef-Nieuwstraat

Op 30 april wordt het hoogste punt van het bouwproject tussen de Dreef en Nieuwstraat in de volksmond ook wel  ‘Gat van Bru’ bereikt.
Lees verder

26 maart 2021

Voortgang herinrichting Nieuwstraat

De Nieuwstraat, die een belangrijke schakel vormt tussen de Dreef en het Kerkplein heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan, zowel boven als onder de grond.
Lees verder

19 maart 2021

Werkzaamheden aan het Kerkplein en omgeving naar de laatste fase

De werkzaamheden aan het Kerkplein en omgeving vorderen gestaag en het einde komt in zicht. Het is de bedoeling om het gehele plangebied op vrijdag 18 juni op te leveren.
Lees verder

5 maart 2021

Aanbrengen beplanting Kerkplein en omgeving

Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland start vanaf 8 maart met het aanplanten van alle groenelementen (bomen, beplanting et cetera) op het Kerkplein en omgeving. Graag vragen wij u speciale aandacht voor deze werkzaamheden, nu de beplanting het beste ‘aanslaat’ als de plaatselijke jeugd de groenvakken en bomen niet als speelelement gaat gebruiken.
Lees verder

13 januari 2021

Standplaatsen tot en met Pasen op Havenplateau

Helaas hebben we deze week moeten besluiten om de standplaatsen die normaliter op het Kerkplein worden ingenomen, voorlopig nog op het Havenplateau te houden.
Lees verder

12 januari 2021

Zienswijzeprocedure omgevingsvergunning van start

Het plan voor de realisatie van het gezondheidscentrum met ruimte voor bibliotheek en 13 levensloopgeschikte woningen past niet in het bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse. Hieronder leest u wat voor stappen zijn genomen in de behandeling van de voor dit plan ingediende aanvraag omgevingsvergunning en hoe u een zienswijze kunt indienen.
Lees verder

22 december 2020

Herstructurering woningen Van Hertsbekestraat en Deltastraat

Aan de Van Hertsbekestraat en Deltastraat in Bruinisse vervangt Zeeuwland 38 gezinswoningen voor 30 gelijkvloerse woningen.
Lees verder

22 december 2020

Noordstraat

Hoogste punt van de woningen in de Noordstraat is bereikt!
Lees verder

22 december 2020

Herontwikkeling Koningin Julianastraat e.o.

Eind september kon Zeeuwland eindelijk beginnen met de bouw van de laatste 13 woningen in de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Wilhelminalaan.
Lees verder

18 december 2020

Werkzaamheden Nieuwstraat starten al begin januari 2021

Het is de gemeente en aannemingsbedrijf Gebr. Moerland gelukt om de (riolerings)werkzaamheden aan de Nieuwstraat enkele weken eerder uit te voeren dan volgens de laatste planning de bedoeling was.
Lees verder