4 augustus 2017

Ondertekening exploitatieovereenkomst Korte Ring 10

Hoep Beheer B.V en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben woensdag 2 augustus 2017 een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling Korte Ring 10 te Bruinisse. Met deze overeenkomst is een grote stap gezet in de realisatie van het plan om Bruinisse weer een echt dorpshart te kunnen geven.
Lees verder

12 juni 2017

Bewonersbijeenkomst herinrichting Dorpsplein / Kerkplein

Op 29 mei jl. hebben alle aanwezigen tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad met elkaar gediscussieerd over de toekomstige herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein.
Lees verder

23 mei 2017

Herinrichting Dorpsplein en Kerkplein

De plannen voor herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein zijn in 2011 vastgesteld. Inmiddels is bekend dat de bebouwing aan het Dorpsplein niet de contouren zal krijgen zoals in het Masterplan Centrumgebied en Haven zijn opgenomen.
Lees verder

29 maart 2017

Deel Noorddijk eenrichtingsverkeer

In Bruinisse is de Noorddijk tussen de kruising met de Bergstraat en de kruising met de Deltastraat erg smal. Auto’s kunnen elkaar niet passeren, en door het parkeren is uitwijken niet altijd mogelijk.
Lees verder

14 december 2016

Afsluiting Kerkplein/Korte Ring Bruinisse opgeschort

Het verkeersbesluit van 8 maart 2016, voor het Kerkplein/Korte Ring, om een afsluiting met paaltjes te regelen zodat er een terras kan worden geplaatst schorten we tijdelijk op tot het volgende terrasseizoen.
Lees verder

11 augustus 2016

Beschermlaag op kunstwerk viaduct

Er is een beschermlaag op het kunstwerk aangebracht.
Lees verder

11 augustus 2016

Sloop gebouwen Lange Ring 4 t/m 8

De plannen voor het maken van een gezondheidscentrum zijn al wat verder gevorderd.
Lees verder

3 januari 2016

Nieuwsbrief 4

In de de voorliggende periode zijn een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
Lees verder

2 januari 2016

Nieuwsbrief 3

In de de voorliggende periode zijn een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
Lees verder

1 januari 2016

Nieuwsbrief 2

In de de voorliggende periode zijn een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
Lees verder

31 december 2015

Nieuwsbrief 1

In de de voorliggende periode zijn een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
Lees verder