12 juli 2019

Aanbesteding Dreef Bruinisse afgerond

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen heeft afgelopen week de aanbesteding van de openbare ruimte aan de Dreef in Bruinisse gewonnen. Het betreft de herinrichting van het gebied rondom de Albert Heijn, nieuwe Etos/Gall&Gall en het Gat van Bru, zoals hieronder op de afbeelding weergegeven.
Lees verder

5 juli 2019

Bestemmingsplan Dreef vastgesteld

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Dreef Bruinisse gewijzigd vastgesteld.
Lees verder

22 mei 2019

Zeeuwse bestuurders bezoeken Bruinisse

Op 20 mei vond het jaarlijkse congres plaats van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, deze keer in de Jachthaven Bruinisse. Na een korte vergadering splitsten de Zeeuwse bestuurders zich op voor deelname aan een drietal excursies. Een daarvan had betrekking op de ontwikkelingen in het programma Bruinisse Voortvarend.
Lees verder

17 mei 2019

Eerste klimaatdialoog herinrichting Oranjedok

Op woensdagavond 10 april waren de bewoners van de Pr. Wilhelminstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Dijkstraat en Steinstraat uitgenodigd om in gesprek te gaan over hoe hun straat dusdanig ingericht kan worden zodat deze ook bestand is tegen effecten van het veranderende klimaat.
Lees verder

4 april 2019

Ontwerpbestemmingsplan Dreef Bruinisse gepresenteerd

Op 1 april 2019 heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat gepresenteerd in het dorpshuis.
Lees verder

8 maart 2019

Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

De herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat in het centrum van Bruinisse komt weer een stap dichterbij. Iedereen is van harte welkom op de informatiebijeenkomst die op maandagavond 1 april om 19.30 uur plaatsvindt in dorpshuis De Vanger.
Lees verder

30 januari 2019

Samen aan tafel

Om vaart te krijgen in het ontwikkelen van het centrum van Bruinisse schakelde de gemeente het bureau Kuiper Compagnons in voor het begeleiden van het proces voor de herinrichting van enkele straten in het centrum. Dit tot tevredenheid van de heer Borsje, deelnemer aan een van de werkgroepen namens de inwoners.
Lees verder

13 december 2018

Ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse vastgesteld

Op 11 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerpen voor herinrichting openbare ruimte centrum Bruinisse vastgesteld. Het betreft de ontwerpen voor de Dreef, Nieuwstraat, Kerkplein, Oudestraat en Deestraat. Dit nieuwe inrichtingsplan voor de openbare ruimte vervangt daarmee deels het inrichtingsplan uit 2011.
Lees verder

21 november 2018

Goed bezochte informatiebijeenkomst openbare ruimte centrum Bruinisse

Op 19 november heeft een vertegenwoordiging van de gemeente voor circa 80 belangstellenden de definitieve ontwerpen voor de openbare ruimte in het centrum van Bruinisse gepresenteerd.
Lees verder

2 november 2018

Informatiebijeenkomst definitieve ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse

Van juni tot en met oktober hebben we met bureau KuiperCompagnons en in nauwe samenspraak met diverse bewoners en ondernemers in het centrumgebied van Bruinisse gedetailleerde ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Kerkplein, de Dreef, Deestraat, Oudestraat en Nieuwstraat. Graag presenteren we aan u de definitieve ontwerpen voor het centrumgebied.
Lees verder

4 oktober 2018

Verkeerstellingen rondom de Dreef

In de periode van 8 tot en met 21 oktober worden er verkeerstellingen uitgevoerd
Lees verder

6 september 2018

Uitbreidingsplannen Albert Heijn supermarkt stap verder

De gemeente heeft met de eigenaar van de Albert Heijn supermarkt afspraken gemaakt om het nieuwe plan voor uitbreiding van de supermarkt en herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat te kunnen realiseren.
Lees verder