4 april 2019

Ontwerpbestemmingsplan Dreef Bruinisse gepresenteerd

Op 1 april 2019 heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat gepresenteerd in het dorpshuis.
Lees verder

8 maart 2019

Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

De herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat in het centrum van Bruinisse komt weer een stap dichterbij. Iedereen is van harte welkom op de informatiebijeenkomst die op maandagavond 1 april om 19.30 uur plaatsvindt in dorpshuis De Vanger.
Lees verder

30 januari 2019

Samen aan tafel

Om vaart te krijgen in het ontwikkelen van het centrum van Bruinisse schakelde de gemeente het bureau Kuiper Compagnons in voor het begeleiden van het proces voor de herinrichting van enkele straten in het centrum. Dit tot tevredenheid van de heer Borsje, deelnemer aan een van de werkgroepen namens de inwoners.
Lees verder

13 december 2018

Ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse vastgesteld

Op 11 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerpen voor herinrichting openbare ruimte centrum Bruinisse vastgesteld. Het betreft de ontwerpen voor de Dreef, Nieuwstraat, Kerkplein, Oudestraat en Deestraat. Dit nieuwe inrichtingsplan voor de openbare ruimte vervangt daarmee deels het inrichtingsplan uit 2011.
Lees verder

21 november 2018

Goed bezochte informatiebijeenkomst openbare ruimte centrum Bruinisse

Op 19 november heeft een vertegenwoordiging van de gemeente voor circa 80 belangstellenden de definitieve ontwerpen voor de openbare ruimte in het centrum van Bruinisse gepresenteerd.
Lees verder

2 november 2018

Informatiebijeenkomst definitieve ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse

Van juni tot en met oktober hebben we met bureau KuiperCompagnons en in nauwe samenspraak met diverse bewoners en ondernemers in het centrumgebied van Bruinisse gedetailleerde ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Kerkplein, de Dreef, Deestraat, Oudestraat en Nieuwstraat. Graag presenteren we aan u de definitieve ontwerpen voor het centrumgebied.
Lees verder

4 oktober 2018

Verkeerstellingen rondom de Dreef

In de periode van 8 tot en met 21 oktober worden er verkeerstellingen uitgevoerd
Lees verder

6 september 2018

Uitbreidingsplannen Albert Heijn supermarkt stap verder

De gemeente heeft met de eigenaar van de Albert Heijn supermarkt afspraken gemaakt om het nieuwe plan voor uitbreiding van de supermarkt en herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat te kunnen realiseren.
Lees verder

13 juli 2018

Tijdelijk parkeerterrein AH in gebruik

Sinds een aantal weken is het tijdelijk parkeerterrein bij de AH in Bruinisse in gebruik genomen.
Lees verder

13 juli 2018

Herinrichting openbare ruimte centrum

Het college heeft inmiddels besloten dat de schetsontwerpen voor de straten (Kerkplein, Deestraat, Oudestraat, Nieuwstraat en Dreef) de basis kunnen zijn voor een nadere uitwerking. Dat is nodig om uiteindelijk ook daadwerkelijk de herinrichting te kunnen uitvoeren. Over de voorgeschiedenis en de inhoud van de plannen leest u hieronder meer.
Lees verder

12 juni 2018

Presentatie schetsen openbare ruimte centrum beschikbaar

Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland, tijdens de openbare dorpsraadvergadering, een presentatie verzorgd over de inrichtingsschetsen openbare ruimte centrum Bruinisse.
Lees verder

15 mei 2018

Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘Gat van Bru’

Op maandag 28 mei start aannemer Van der Cingel Straat- en Grondwerk met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie ‘Gat van Bru’, ofwel het huidige grasveld op de hoek van de Dreef en Nieuwstraat tegenover de Albert Heijn.
Lees verder