KLIMAATADAPTATIE (afgerond)

Het klimaat verandert. Een mogelijk gevolg is wateroverlast. Daarom gaan we onderzoeken wat dit betekent voor Bruinisse en daarbij betrekken we ook u als inwoner.
keligrond, gebarsten door droogte met 1 sprietje gras

WAT IS ER AAN DE HAND?

De verschillen met de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn merkbaar. Gemiddeld neemt de kans op stortbuien en langdurige neerslag toe en daarmee ook de kans op wateroverlast en onderlopen van straten en gebouwen.

TEMPERATUUR STIJGT

Daarnaast stijgt de temperatuur. Langdurige periodes van warmte met tropische temperaturen leiden tot droogte en hitte. Dit levert risico’s op voor de gezondheid, veiligheid en ook voor onze economie. We moeten ons dus aanpassen aan deze veranderingen, ook al weten we niet precies hoe het klimaat zich in Nederland ontwikkelt. Dat is in sterke mate ook afhankelijk van ontwikkelingen elders op de wereld. De verhoging van de temperatuur op aarde brengt veranderingen met zich mee, zoals het versneld smelten van de ijskappen en verdwijnen van zeeijs en het ontdooien van permafrostgebieden. Die veranderingen zijn weer van invloed op de oceaanstromingen en de zeespiegelstijging en dat heeft weer invloed op het buienpatroon. De gevolgen voor Nederland als laagliggend, dichtbevolkt land kunnen groot zijn. Reden waarom we nu, ook nu we nog niet acuut met een dreiging van wateroverlast, hitte en droogte en het onderlopen van straten en gebouwen te maken hebben, goed moeten inspelen op die veranderingen. 

WAT DOEN WE OM KLIMAATBESTENDIG TE KUNNEN ZIJN?

We passen ons steeds weer aan een veranderend klimaat. Daarom hebben we nu de normen van de dijken verhoogd. Maar daarnaast kijken we ook meer naar wat er moet gebeuren als het toch nog fout kan gaan. We kijken dan ook naar de invulling van de gebieden direct achter de dijk. Wat zijn daar de gevolgen van als de dijken uiteindelijk toch niet voldoende sterk of hoog genoeg blijken te zijn. Zijn het gevoelige en risicovolle functies (zoals elektrische infrastructuur, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen) die achter de dijk liggen of zijn het diepe kleine polders die snel kunnen vollopen of grotere die langzaam vollopen, waardoor er tijd is om te handelen. Daarnaast bereiden we ons voor op een dergelijke calamiteit door nu al erg goed in beeld te hebben wat er dan gedaan moet worden om schade en negatieve effecten zo klein mogelijk te houden.

De gemeente kijkt daarnaast ook naar de kans op wateroverlast, droogte en hitte. In principe moet iedere gemeente in 2050 klimaatbestendig en water robuust zijn. Om inzicht te krijgen wat hier allemaal voor gedaan moet worden, worden in de gemeente stresstesten gehouden om de eventuele gevolgen van de klimaatverandering beter in beeld te krijgen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om die gevolgen te verminderen, of zelfs weg te nemen. Het is belangrijk dat we bij het maken van plannen voor nieuwe gebouwen en infrastructuur meteen het vraagstuk van klimaatbestendigheid betrekken.

Wij hebben in 2018 een klimaat stresstest gedaan voor verschillende type gebieden. Voor bebouwd gebied hebben we Bruinisse als voorbeeld genomen. We starten in Bruinisse met de aanpak om samen te komen tot maatregelen om beter in te kunnen spelen en rekening te houden met de veranderingen in het klimaat, om zo de negatieve gevolgen daarvan zoveel als mogelijk te kunnen beperken.