WERKZAAMHEDEN AAN HET KERKPLEIN EN OMGEVING NAAR DE LAATSTE FASE

23 februari 2024

De werkzaamheden aan het Kerkplein en omgeving vorderen gestaag en het einde komt in zicht. Het is de bedoeling om het gehele plangebied op vrijdag 18 juni op te leveren.
Kerkplein_impressie

Als eerste zullen we op korte termijn de werkzaamheden aan de Poststraat en Kerkstraat afronden, zodat dit gebied weer volledig opengesteld kan worden voor verkeer. Dan gaan we eind maart en in april verder met de Korte Ring en Dominee Waardenburgstraat. In deze gebieden is op diverse punten weer archeologische begeleiding noodzakelijk. Bovendien is het aanleggen van de riolering in de Korte Ring een uitdaging, gelet op de breedte van de straat en de diepte waarop we moeten rioleren. Dat moet zorgvuldig gebeuren en vergt de nodige tijd.

Medio april wordt ook een nieuw transformatorhuisje geplaatst aan de achterzijde van het nieuwe Gezondheidscentrum. Daar moeten een aantal kabels verlegd worden. Vandaar dat we de Nieuwstraat ter hoogte van Tabakshop Lena’s pas nadien kunnen dichtstraten.

Tenslotte gaan we nog aan de slag met de Lange Ring. Daar start DNWG begin mei en sluit de gemeente aan om te rioleren en de nieuwe bestrating aan te brengen. Ook hier is weer archeologische begeleiding aan de orde.

Vanuit bereikbaarheid en veiligheidsoverwegingen zijn we genoodzaakt om de marktkramen, die normaliter op het Kerkplein staan, tot en met 18 juni op het Havenplateau te plaatsen. Wij vinden dit spijtig, maar kiezen voor veiligheid. Bovendien zijn de omliggende straten slecht bereikbaar, waardoor bezoekers ook niet eenvoudig het Kerkplein kunnen bereiken. Wij hopen op uw begrip.

MARKTKRAMEN NOG TOT EN MET 18 JUNI OP HET HAVENPLATEAU IN BRUINISSE

Vanwege de werkzaamheden rondom het Kerkplein in Bruinisse zijn we vanuit bereikbaarheid en veiligheidsoverwegingen genoodzaakt om de marktkramen, die normaliter op het Kerkplein staan, tot en met 18 juni op het Havenplateau te plaatsen.