VOORTGANG HERINRICHTING NIEUWSTRAAT

24 februari 2024

De Nieuwstraat, die een belangrijke schakel vormt tussen de Dreef en het Kerkplein heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan, zowel boven als onder de grond.
Nieuwstraat met nieuw wegdek

Ondergronds is een riool van 80 centimeter doorsnee aangelegd in een straat van slechts 4,5 meter breed. Dat is fors, want het riool heeft namelijk een belangrijke afvoerfunctie voor het hele centrum van Bruinisse. De uitvoering had de nodige voeten in de aarde, omdat rekening moest worden gehouden met het gegeven dat de aan deze straat grenzende panden die niet op heipalen staan. Boven de grond is de Nieuwstraat door de nieuwe inrichting ook toekomstbestendig. Zowel qua uitstraling als in het kader van waterafvoer, wat belangrijk is vanwege de klimaatverandering waardoor we te maken krijgen met grotere periode van droogte en buien met hevige regenval. Medio april wordt het stukje Nieuwstraat bij Lena’s Tabakshop nog ‘dicht’ gestraat. Binnenkort wordt voor de bouw van het Gezondheidscentrum door DNWG het transformatorhuis nog verplaatst.. Het stukje straatwerk bij de bouwwerkzaamheden hoek Nieuwstraat/Dreef volgt ook pas na afronding van de bouwwerkzaamheden.