13 juli 2018

Tijdelijk parkeerterrein AH in gebruik

Sinds een aantal weken is het tijdelijk parkeerterrein bij de AH in Bruinisse in gebruik genomen.
Lees verder

13 juli 2018

Herinrichting openbare ruimte centrum

Het college heeft inmiddels besloten dat de schetsontwerpen voor de straten (Kerkplein, Deestraat, Oudestraat, Nieuwstraat en Dreef) de basis kunnen zijn voor een nadere uitwerking. Dat is nodig om uiteindelijk ook daadwerkelijk de herinrichting te kunnen uitvoeren. Over de voorgeschiedenis en de inhoud van de plannen leest u hieronder meer.
Lees verder

12 juni 2018

Presentatie schetsen openbare ruimte centrum beschikbaar

Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland, tijdens de openbare dorpsraadvergadering, een presentatie verzorgd over de inrichtingsschetsen openbare ruimte centrum Bruinisse.
Lees verder

15 mei 2018

Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘Gat van Bru’

Op maandag 28 mei start aannemer Van der Cingel Straat- en Grondwerk met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie ‘Gat van Bru’, ofwel het huidige grasveld op de hoek van de Dreef en Nieuwstraat tegenover de Albert Heijn.
Lees verder

26 april 2018

Voortgang ontwikkelingen centrum Bruinisse

De gemeenteraad nam vorig jaar een initiatiefvoorstel aan om de ontwikkelingen in het centrum van Bruinisse vlot te trekken. In december 2017 stelde de raad het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast.
Lees verder

26 april 2018

Woonvisie

Op 30 januari 2018 besloot het college van burgmeester en wethouders geen besluiten te nemen over nieuwe initiatieven waar woningbouw een onderdeel van is totdat de herijkte woonvisie door de gemeenteraad is vastgesteld.
Lees verder

24 april 2018

Informatiebijeenkomst schetsontwerpen centrum Bruinisse

Het afgelopen half jaar hebben we schetsontwerpen gemaakt voor de herinrichting van diverse gebieden en straten in het centrum van Bruinisse. Graag informeren we u over de stand van zaken tijdens een vergadering van de Dorpsraad Bruinisse.
Lees verder

21 februari 2018

Werkzaamheden Korte Ring onder archeologische begeleiding voortgezet

De werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van de Korte Ring zijn na de vondst van stoffelijke resten tijdelijk stilgelegd. Voordat de werkzaamheden voortgezet konden worden, was eerst een programma van eisen (PvE) nodig. In dit PvE staat wat er moet gebeuren om de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te kunnen voortzetten.
Lees verder

23 januari 2018

Sloop muziektent Bruinisse

De wijziging van het bestemmingsplan Korte Ring 10 is in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente en initiatiefnemer J. Hoep de voorbereidingen treffen om de bouw van het nieuwe pand mogelijk te maken. Daarvoor is sloop van de muziektent nodig en uiteraard van de bestaande woning Korte Ring 10.
Lees verder

4 augustus 2017

Ondertekening exploitatieovereenkomst Korte Ring 10

Hoep Beheer B.V en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben woensdag 2 augustus 2017 een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling Korte Ring 10 te Bruinisse. Met deze overeenkomst is een grote stap gezet in de realisatie van het plan om Bruinisse weer een echt dorpshart te kunnen geven.
Lees verder

12 juni 2017

Bewonersbijeenkomst herinrichting Dorpsplein / Kerkplein

Op 29 mei jl. hebben alle aanwezigen tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad met elkaar gediscussieerd over de toekomstige herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein.
Lees verder

23 mei 2017

Herinrichting Dorpsplein en Kerkplein

De plannen voor herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein zijn in 2011 vastgesteld. Inmiddels is bekend dat de bebouwing aan het Dorpsplein niet de contouren zal krijgen zoals in het Masterplan Centrumgebied en Haven zijn opgenomen.
Lees verder