VERBETERING BELEVING DOORGANG VIADUCT DE MEESTOVE (afgerond)

Dit onderdeel stond op de planning om op te pakken nadat Rijkswaterstaat het groot onderhoud aan het viaduct De Meestove in 2018 zou gaan uitvoeren.
grote groep mensen onder het viaduct tijdens de presentatie van de beschildering

Aannemer De Boxks had in het plan van aanpak het opknappen van het viaduct meegenomen. In overleg met Rijkswaterstaat is onderzocht of het mogelijk was om vooruitlopend op het groot onderhoud in 2018 toch alvast de pilaren te beschilderen. Nadat de benodigde vergunning was verleend kon dit laatste onderdeel van het project ‘Herinrichting Noorddijk-Havendijk’ worden opgepakt. In overleg met dorpsraad en ondernemersvereniging Bruinisse is het idee gelanceerd om kinderen van de groepen 7 en 8 van de lagere scholen uit Bruinisse het ontwerp te laten maken. De dorpsraad heeft de thema’s aangeleverd, de kinderen moesten in het ontwerp aan de slag met:

  • Watersport en vakantie
  • Schaal- en schelpdieren (natuurlijk incl. mosselen) en zeevogels
  • Vissers- /mosselboten en vissen

Micha Radojewski is als professioneel “graffiti-artist” ingeschakeld en heeft van alle (deel)ontwerpen van de kinderen één samenhangend geheel gemaakt. Op 15 juli was het zover, toen werd het kunstwerk van de kinderen feestelijk ‘onthuld’.

Kunstwerk viaduct