RIEKUSWEEL (afgerond)

Het gebied Riekusweel is genoemd naar de voormalige weel in het gebied ‘Riekusweel’ genaamd.

In het gebied lag nog een weel, het Bakkersgat. Deze welen zijn in het verleden gebruikt als vuilstortplaats, waardoor het niet mogelijk is om de welen weer in ere te herstellen. In het gebied rond deze welen lagen weitjes en ten noorden daarvan de sportvelden waarvan voetbalvereniging Bruse Boys jarenlang gebruik heeft gemaakt. In de Structuurvisie Bruinisse 2025 is de locatie van de sportvelden, evenals de weitjes ten zuiden daarvan aangemerkt als gebied voor woningbouw. Om dat mogelijk te maken moesten de sportvelden eerst worden verplaatst.

VERPLAATSING SPORTVELDEN

Om ruimte te scheppen voor de uitbreiding van de woonwijk Riekusweel en tegemoet te komen aan de wens om de voetbalaccommodatie te vernieuwen is besloten de bestaande voetbalvelden aan de Dijkstraat te verplaatsen naar de locatie aan de Nijverheidsweg. Het nieuwe sportpark Volharding is op 11 januari 2013 geopend. In de jaren die daaraan vooraf gingen is er door veel partijen waaronder voetbalvereniging Bruse Boys, Stichting Veldsport Bruinisse, aannemers en gemeente hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het clubgebouw is op eigen kracht door de voetbalvereniging ontwikkeld. Het sportpark heeft twee natuurgrasvelden en een kunstgrasveld.

RIEKUSWEEL IV

Riekusweel IV grenst aan de Roggestraat en de Molenweg. Het totale plan biedt ruimte aan 21 woningen. Daarvan zijn 14 woningen vrijstaand. Als pilot in onze gemeente kunnen woningen in dit gebied welstandsvrij worden gebouwd. Er is nog 1 kavel aan de Keersweel over, die is inmiddels in optie uitgegeven. De overige vrijstaande woningen zijn gebouwd. Naast vrijstaande woningen is een klein deel van het plan projectmatig gebouwd. Daarvoor is een prijsvraag uitgezet, die door Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland is gewonnen. Het betreft 7 woningen, waarvan 5 levensloopgeschikt en een twee-onder-één kapwoning.

Als alle woningen zijn gebouwd, dan gaan we de openbare ruimte woonrijp maken. We verwachten dat dit in 2017 kan starten.

nieuwbouwwoningen aan Riekusweel, met auto's in de straat

OOSTERPARK

Onderdeel van de nieuwe woonwijk Riekusweel IV is de realisatie van een nieuw park. Het park moet ruimte bieden aan nieuwe vormen van spelen. Dit betekent dat bij het maken van het ontwerp goed is nagedacht over de speelwensen van kinderen in verschillende leeftijden. De dorpsraad, buurtbewoners en scouting hebben hun wensen aan de gemeente doorgegeven. Buurtkinderen maakten bij de oude welen boomhutten en hebben aangegeven dat er in het nieuwe park zowel voor de kleine als ook de grotere kinderen behoefte is aan natuurlijk spelen. Zo is in het park plaats gemaakt voor een kabelbaan en een parcours met een vlot over het water.

Het park is aangelegd in de periode dat de toekomstige woonwijk bouwrijp is gemaakt. In november 2014 hebben kinderen van de drie basisscholen de bomen en struiken geplant in het kader van de actieweek ‘Schouwen-Duiveland Plant!’

Het resultaat is een mooi park met volop ruimte voor spelen.

Op Dreef planten bomen in het Oostplantsoen door jongeren

VERPLAATSING SCOUTING

In 2008 is het clubgebouw van de scouting aan de Grevelingen ingeruild voor een tijdelijk gebouw op de jachthaven. Aanleiding hiervoor was de uitbreiding van deze jachthaven. Het eerste idee was om een nieuw buitendijks gebouw te realiseren naast de nieuwe uitgebreide jachthaven. De scouting had de voorkeur voor een gebouw in het dorp. In overleg met de gemeente zijn we tot de locatie op de hoek van de Boomdijk en Bakkersgat gekomen. Op de nieuwe locatie zijn, mede door het aangrenzende park, weer veel leuke scouting activiteiten mogelijk die op de voormalige locatie niet mogelijk zijn. Op 23 april 2016 is het nieuwe clubgebouw, met de naam ‘Oehoe’s Nest’, feestelijk geopend.

Naambordje scouting en scouting gebouw