Uitvoeringsontwerp Oudestraat en omgeving vastgesteld

23 februari 2024

Onlangs zijn we gestart met het uitwerken van het uitvoeringsontwerp voor de herinrichting Oudestraat, Goudzwaardstraat en deel van de Kerkstraat. Op 12 april 2022 heeft het college het uitvoeringsontwerp vastgesteld en extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Oudestraat in Bruinisse, zicht richting haven. Links het terras van het hotel

Bij de nadere uitwerking van het uitvoeringsontwerp voor de Oudestraat en omgeving hebben we het centrumplan dat het college eind 2018 heeft vastgesteld, als basis gebruikt. We hebben verder een directe relatie gelegd met de werkzaamheden die eerder in het centrumgebied zijn uitgevoerd, onder meer in materialisatie en kleurstelling. Naast de bovengrondse inrichting vinden er ook diverse rioleringswerkzaamheden plaats in het plangebied. Tevens moeten er in de Oudestraat diverse kabels en leidingen worden verplaatst, waarover wij overleggen voeren met de beheerders. Voor het totaal pakket aan werkzaamheden heeft het college extra budget ter beschikking gesteld, mede vanwege de forse prijsstijgingen van afgelopen periode.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland en starten in mei 2022 in de Kerkstraat. Vervolgens wordt er tot de Visserijdagen gewerkt, zodat het plangebied bij de festiviteiten volledig vrij toegankelijk is voor bezoekers. Tussen de Visserijdagen en de bouwvakantie worden de werkzaamheden in de Goudzwaardstraat uitgevoerd. Na de bouwvakantie (eind augustus) starten we met de Oudestraat, aan de zijde van de haven. Dit heeft te maken met het feit dat we na 1 oktober niet meer in de waterkering mogen werken. We hopen de werkzaamheden eerste kwartaal 2023 af te ronden.

U kunt het bovengrondse uitvoeringsontwerp hier bekijken.