Gebruik Korte Ring door gemotoriseerd verkeer

21 september 2022

Na herinrichting van het Kerkplein is de rijrichting van de Korte Ring eveneens ‘omgedraaid’ en voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk vanaf de Nieuwstraat/Poststraat/Lange Ring.
Korte Ring, Bruinisse

Daarbij constateren de bewoners van de Korte Ring dat er meer verkeersbewegingen zijn dan voorheen. Dat kan worden veroorzaakt door bewoners en bezoekers. Wij willen een ieder, maar toch zeker de bewoners van Bruinisse, vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de Korte Ring en de route via de Lange Ring te kiezen.