Extra budget nodig voor herinrichting Deestraat Bruinisse

23 februari 2024

Op 14 februari 2023 heeft het college het concept uitvoeringsontwerp voor herinrichting Deestraat vastgesteld en de gemeenteraad verzocht extra geld toe te voegen aan het uitvoeringsbudget voor de Deestraat.

Het college heeft eind 2018 het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Bruinisse vastgesteld en op basis daarvan de afgelopen jaren onder meer de Dreef, Nieuwstraat, Kerkplein en Oudestraat en omgeving heringericht. De Deestraat is het sluitstuk. Het concept uitvoeringsontwerp is gereed en kan in april met de omwonenden worden besproken.

We hebben zoveel mogelijk relaties gelegd met de werkzaamheden die eerder in het centrumgebied zijn uitgevoerd, onder meer in materialisatie en kleurstelling. Naast de bovengrondse inrichting moeten er ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in het plangebied, evenals werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Het budget voor herinrichting Deestraat is al enige jaren geleden door de raad vastgesteld en tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 nog verhoogd. Echter, na het verhogen van het budget zijn de prijzen in de infrastructurele sector nog verder gestegen. Bij dit verhoogde budget is geen rekening gehouden met herinrichting van een deel Beursstraat (verbinding tussen Oudestraat en Deestraat) en het deel van de Deestraat tussen de Lange Ring en de Burgemeester Hagelaan/Wilhelminalaan (waarbij laatstgenoemde deel van de straat nog in tijdelijke verharding ligt, terwijl dit qua beeldkwaliteit bij het centrumgebied behoort). De werkzaamheden aan deze delen van de Beursstraat en Deestraat betreffen een behoorlijk aantal vierkante meters extra herinrichting (circa 20%) die wel noodzakelijk zijn om de verbindingen met de rest van het centrumgebied zowel ondergronds als bovengronds te kunnen maken. 

Dit betekent dat we in totaal nog maximaal € 425.000 nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. De raad moet in maart 2023 een besluit nemen om extra middelen vrij te maken (€325.000) en resterend budget van de Oudestraat in te zetten (€ 100.000).