Archeologische opgravingen Korte Ring

24 februari 2024

Op 6 februari 2018 zijn er tijdens werkzaamheden voor de herontwikkeling de Korte Ring 10 en de sloop van de muziektent 57 overschotten en (delen van) voorwerpen aangetroffen. Gespecialiseerd archeologie bureau, Artefact heeft verder onderzoek gedaan naar de vondsten uit de Nieuwe Tijd (16e-19e eeuw). De conclusie is dat de gezondheidstoestand van de bevolking in Bruinisse waarschijnlijk erbarmelijk was in die tijd.

Het deel van het dat kerkhof dat is opgegraven dateert uit de 16e tot 19 eeuw. De opgraving betrof slechts een klein deel van de totale begraafplaats. De diepte van de graven lag tussen de 0.70 meter tot 1 meter onder NAP. Het meest ondiepe graf lag al 0.20 meter onder het maaiveld. In nagenoeg alle gevallen vonden begravingen in twee lagen plaats. In totaal zijn 57 individuen aangetroffen. Zowel mannen en vrouwen van foetus tot volwassenen. De meesten zijn begraven in een houten grafkist. Op advies van Artefact is besloten om een selectie te analyseren. Gekozen is voor de stoffelijke overschotten van de kinderen, om een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van deze individuen. Deze was waarschijnlijk erbarmelijk aangezien de aangetroffen skeletten sporen van rachitis of scheurbuik vertoonden, alsmede vitamine C en D tekort, als gevolg van gebrek aan vers fruit, groenten en vlees. Duidelijk is dat niet iedereen toegang had tot een gevarieerd voedselpatroon. Ook kon uit de analyses worden opgemaakt dat de overledenen zware arbeid hebben verricht. Het kerkhof is tot in de 18e eeuw gebruikt, waarna begravingen zijn verplaatst. In het werkgebied zijn van na de fase van het gebruik als kerkhof een houten tonput, bakstenen water- of beerputten en resten van een fundering vanaf de 18e eeuw aangetroffen. Deze zijn verspreid in de werkput aangetroffen. De opgraving die gedaan is was slechts een fractie van het totale kerkhof, waardoor deze conclusie alleen geldt voor deze opgraving. 

In het kader van de herinrichting van de openbare ruimte op het Kerkplein hebben de werkzaamheden op een ander deel van het kerkhof onder archeologische begeleiding plaatsgevonden. De uitkomsten van dat onderzoek verwachten we in de loop van volgend jaar.

Meer details over de vondsten aan de Korte Ring kunnen gelezen worden in het rapport. De vondsten zijn ondergebracht bij het Zeeuws depot in Middelburg. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd tijdens werkzaamheden aan de Korte Ring in verband met de sloop van de muziektent en de voormalige woning nummer 10. De herontwikkeling van deze locatie is inmiddels uitgevoerd.