HERSTRUCTURERING KONINGIN JULIANASTRAAT E.O. (afgerond)

Woningbouwvereniging Zeeuwland is in 2012 gestart met het herstructureren van een deel van haar woningvoorraad gelegen aan de Deestraat, Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat en Prinses Wilhelminalaan.
braakliggend terrein begroeid met onkruid aan de  Koningin Julianastraat met op achtergrond bebouwing

Deze woningen zijn gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog, hebben de Ramp in 1953 doorstaan, maar zijn nu aan vervanging toe. In 2011 is begonnen met het slopen van de 61 woningen onder de naam “Oranjedok”. Er komen 50 woningen terug. Het programma varieert van kleine en grotere eengezinswoningen tot levensloopgeschikte woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Het project is opgedeeld in drie fasen. De eerste twee fasen in de Deestraat, Koningin Julianastraat en een deel van de Prinses Beatrixstraat zijn inmiddels uitgevoerd. De woningen in de 3e en laatste fase zijn inmiddels gesloopt.

Zeeuwland merkt dat er steeds meer behoefte bestaat aan levensloopgeschikte woningen. Zij overweegt om het programma van de woningen die gepland staan in fase 3 aan te passen. Het opstellen van het aangepaste plan voor deze 3e fase kost meer tijd. De verwachting is dat het plan eind 2016 definitief is en dat daarvoor in 2017 een vergunning kan worden aangevraagd. Nadat de vergunning is verleend, kan de bouw starten.