HERONTWIKKELING KORTE RING 10 (afgerond)

De realisatie van het dorpsplein in Bruinisse komt een stap dichterbij. De muziektent wordt gesloopt, evenals het pand Korte Ring 10 en daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw met daarin ruimte voor winkels en/of horeca en op de verdieping een levensloopgeschikte woning.
schetsontwerp nieuwe woningen en plein Korte Ring in Bruinisse

Na de komst van lunchroom en cafetaria ‘Johnny’s Taria’ aan de Korte Ring wordt nu ook het noordelijk deel herontwikkeld. Met de komst van een nieuw gebouw aan de Korte Ring 10 is sprake van een metamorfose.

Het nieuwe gebouw is ontworpen in stijl van het Beeldkwaliteitplan Centrum en Haven Bruinisse. Een aantal bestaande panden in het centrum van Bruinisse hebben mede tot inspiratie gediend voor het ontwerp.
De onderstaande twee panden hebben gediend als inspiratie voor het hierboven getoonde schetsontwerp.

De gemeente is er samen met Jeroen Hoep, die het gaat ontwikkelen, van overtuigd dat dit een belangrijke impuls zal geven voor de ontwikkeling van andere plannen in het centrum van Bruinisse.

Om het plan mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse opgesteld. Dat wijzigingsplan ligt met ingang van maandag 7 augustus tot en met 18 september ter inzage in de leesruimte op het gemeentehuis en is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (bestemmingsplannen, naam Korte Ring 10 Bruinisse). Gedurende deze periode kunnen zienswijzen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0111-452 252.

De heer Hoep hoopt eind 2017 al te kunnen beginnen met de sloop van het pand Korte Ring 10. De gemeente zal gelijktijdig overgaan tot sloop van de muziektent. In het gunstigste geval kan kort daarna de bouw starten. De wens is om al voor de visserijdagen van 2018 klaar te zijn. Zodra de bouw op deze locatie en de locatie aan de Kop Nieuwstraat is afgerond, kan de gemeente het nieuwe Dorpsplein gaan inrichten.