HERONTWIKKELING KOP NIEUWSTRAAT

De locatie Kop Nieuwstraat bestaat uit het voormalige kantoorpand van de Rabobank aan de Lange Ring 1 en de daarnaast gelegen panden waar voorheen bakkerij Spelt was gevestigd.
Gevel impressie Kop Nieuwstraat

Update 28 november 2022

Volgens planning zijn de vloerplaten vanaf half oktober aangebracht. 
Het leggen van de vloerplaten is inmiddels afgerond.

de contouren van het totale gezondheidscentrum

De foto geeft een indruk van de contouren van het totale gezondheidscentrum.
In de laatste week van november wordt een eerste laag beton op de vloeren gestort.  

Nadat de betonvloer is gestort worden de binnenwanden van kalkzandsteenblokken van de begane grondvloer gelijmd. 
Volgens planning worden begin januari 2023 de verdiepingsvloeren gelegd.  
Het spreekt voor zich dat de planning weersafhankelijk is.

Wethouder Van Burg en Mevr. Maaskant staan voor boor installatie bij boren 1e paal

Update september 2022

In juni 2022 is het project gestart met het slaan van de eerste paal, of beter gezegd is de eerste paal geboord. Om zo min mogelijk (trillings)overlast voor de omgeving te veroorzaken is gekozen om de funderingspalen te boren. Het boren van de eerste paal is uitgevoerd door wethouder Van Burgh en mevrouw Maaskant namens de dorpsraad.

Voor de bouwvak zijn de palen aangebracht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de fundering en de overige ondergrondse zaken voor het gebouw. Volgens planning worden de vloerplaten half oktober aangebracht.

Update augustus 2022

De bouw van het gezondheidscentrum met appartementen op de Kop van de Nieuwstraat in Bruinisse is in juni 2022 daadwerkelijk van start gegaan met het slaan van de eerste paal. Er is sprake van een forse ontwikkeling, waardoor de verwachting is dat oplevering van het totale pand pas eind 2023/begin 2024 plaatsvindt. Dan verhuist de bibliotheek mee naar dit pand.

Huisartsenpraktijk Bruinisse verhuisd

De huisartsenpraktijk uit Bruinisse is verhuisd en houdt met ingang van maandag 3 oktober haar praktijk in het pand Lange Ring 2, beter bekend als het Rabobank gebouw. Dit is een tijdelijke locatie.
Op de plek waar de pas gesloopte panden Lange Ring 4 t/m 8 stonden is een nieuw gezondheidscentrum gepland. Als dat klaar is, zal de huisartsenpraktijk daar naartoe verhuizen.

Projectinformatie

De locatie Kop Nieuwstraat ligt op een belangrijke plek in het centrum. Herontwikkeling van deze locatie draagt bij aan het creëren van het gewenste dorpshart. Nadat de eigenaar van de panden aanvankelijk een idee had voor algehele sloop en nieuwbouw voor onder andere detailhandel en wonen op de verdieping, is het plan gewijzigd. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de vestiging van een gezondheidscentrum. In het gezondheidscentrum zullen diverse specialisten hun plek vinden. Naast de apotheekhoudende huisartsenpraktijk zal er ook ruimte zijn voor een fysiotherapeut, logopedist en Buurtzorg. In het maatschappelijk centrum wordt ook ruimte vrijgemaakt om de bibliotheek te kunnen huisvesten. Daarmee wordt het nieuwe centrum een ontmoetingsplek in het hart van Bruinisse.