HERONTWIKKELING DREEF/NIEUWSTRAAT (afgerond)

De locatie Dreef/Nieuwstraat is waar voorheen de Lada garage van de firma Bal en de C1000 waren gevestigd.
Nieuwstraat 29 - hoek Dreef

VOORTGANG HERINRICHTING NIEUWSTRAAT

De Nieuwstraat, die een belangrijke schakel vormt tussen de Dreef en het Kerkplein heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan, zowel boven als onder de grond. Ondergronds is een riool van 80 centimeter doorsnee aangelegd in een straat van slechts 4,5 meter breed. Dat is fors, want het riool heeft namelijk een belangrijke afvoerfunctie voor het hele centrum van Bruinisse. De uitvoering had de nodige voeten in de aarde, omdat rekening moest worden gehouden met het gegeven dat de aan deze straat grenzende panden die niet op heipalen staan. Boven de grond is de Nieuwstraat door de nieuwe inrichting ook toekomstbestendig. Zowel qua uitstraling als in het kader van waterafvoer, wat belangrijk is vanwege de klimaatverandering waardoor we te maken krijgen met grotere periode van droogte en buien met hevige regenval. Medio april wordt het stukje Nieuwstraat bij Lena’s Tabakshop nog ‘dicht’ gestraat. Binnenkort wordt voor de bouw van het Gezondheidscentrum door DNWG het transformatorhuis nog verplaatst.. Het stukje straatwerk bij de bouwwerkzaamheden hoek Nieuwstraat/Dreef volgt ook pas na afronding van de bouwwerkzaamheden.

Nieuwstraat, met nieuw aangebracht wegdek

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN NIEUWSTRAAT GESTART

In navolging van een eerder bericht op deze website kunnen we melden dat de rioleringswerkzaamheden in de Nieuwstraat zijn gestart. Tevens worden de werkzaamheden aan het Kerkplein vervolgd, hetgeen vooral bestaat uit het aanleggen van de resterende bestrating

De bestrating in de Nieuwstraat is verwijderd en de laatste voorbereidende werkzaamheden, worden uitgevoerd. Op maandag 11 januari start het leggen van de rioleringsbuizen, waarbij we uitgaan van 5 tot 10 meter aanleg per dag, dat is niet erg veel. Dit heeft alles te maken met de lastige werkomstandigheden in de Nieuwstraat die vrij smal is in combinatie met bestaand kabel- en leidingwerk en de dikke rioleringsbuis die er aangelegd moet worden.

Als alles volgens planning loopt, dan zijn de werkzaamheden in week 7 gereed. In de tussentijd zullen er momenten zijn dat winkels en woningen via de voorzijde niet of nauwelijks bereikbaar zijn. De betreffende eigenaren brengt de aannemer  d tijdig op de hoogte.

nieuwstraat, zandbed waaruit de straatstenen zijn verwijderd, met rijplaten voor voetgangers langs de gevels

PROJECT DREEF FORMEEL OPGELEVERD

Medio december 2020 heeft de eindoplevering van de openbare ruimte ( aanleggen groen, bestrating, realisatie parkeerplaatsen) aan de Dreef in Bruinisse plaatsgevonden.

In het bijzijn van aannemingsbedrijf M.J. Oomen, gemeente en een vertegenwoordiger van Market Plaza zijn de laatste infrastructurele opleveringspunten in het plangebied nagelopen. De resterende punten zijn vervolgens vrijwel direct uitgevoerd door M.J. Oomen. De komende tijd houden we de ontwikkeling van het ‘groen’ nog wel in de gaten.  In een gebied met veel bestrating (zoals de parkeerterreinen en straten) speelt dit een belangrijke rol. Pas op een wat langere termijn kunnen we beoordelen of  het groen goed  groeit en een omgeving ontstaat die we wensen.

In het voorjaar van 2020 waren de AH, Etos en Gall&Gall al geopend, waarna vlak voor de bouwvakantie ook de drie appartementen zijn opgeleverd.

De verwachting is dat eind 2e kwartaal van 2021 ook het ‘’Gat van Bru’’ gereed is, zodat de circa 400 vierkante meter kleinschalige detailhandel en zeven  woningen in gebruik genomen kunnen worden. Daarmee wordt de herontwikkeling van de Dreef afgerond.

Projectinformatie

De garage en de C1000 zijn jaren geleden gesloten en opgekocht voor herontwikkeling. Deze panden zijn samen met de woning aan de Dreef 10 in 2012 gesloopt, met het oog op herontwikkelingsplannen van de nieuwe eigenaren.

De locatie Dreef/Nieuwstraat vormt, naast de locatie Kop Nieuwstraat, een andere belangrijke plek in het centrum van Bruinisse die voor herontwikkeling in aanmerking komt. In het Masterplan is gekozen voor een concentratie van winkelvoorzieningen tussen de Dreef en het Dorpsplein/Kerkplein, waarbij de Nieuwstraat een verbindende straat vormt. Zo kan een compact centrum ontstaan.

In het Masterplan is voorzien in de mogelijkheid voor verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt naar de locatie Dreef/Nieuwstraat. Aanvankelijk was dat ook het plan. De eigenaar heeft eind 2016 zijn plan gewijzigd door te kiezen uitbreiding van de supermarkt op de huidige locatie. Dit plan gaat wel gepaard met nieuwbouw op de locatie Dreef/Nieuwstraat. De ontwikkeling zal in een paar fases plaatsvinden, gecombineerd met herinrichting van de openbare ruimte.