Herinrichting Oudestraat en omgeving

Nu is de herinrichting van de Oudestraat en omgeving aan de beurt. Daarbij borduren we voort op de uitstraling, kleurstelling en materialisatie die in de rest van het centrum is gebruikt.
Oudestraat, met links het terras van het hotel

Update augustus 2022

In april 2022 heeft het college het uitvoeringsontwerp voor de herinrichting Oudestraat, Goudzwaardstraat en deel van de Kerkstraat vastgesteld. Tevens is er extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij de nadere uitwerking van het uitvoeringsontwerp voor de Oudestraat en omgeving hebben we het centrumplan dat het college eind 2018 heeft vastgesteld, als basis gebruikt. We hebben verder een directe relatie gelegd met de werkzaamheden die eerder in het centrumgebied zijn uitgevoerd, onder meer in materialisatie en kleurstelling. Naast de bovengrondse inrichting vinden er ook diverse rioleringswerkzaamheden plaats in het plangebied. Tevens moeten er in de Oudestraat diverse kabels en leidingen worden verplaatst. 

De werkzaamheden worden namens de gemeente uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland. De Kerkstraat en een deel van de Goudzwaardstraat is al gereed. Na de bouwvakantie (medio september) starten we met de Oudestraat. Vanwege het stormseizoen mogen we van 1 oktober tot 1 april niet in de waterkering werken. We hopen de werkzaamheden daarom het tweede kwartaal 2023 af te ronden.

Projectinformatie

In december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp voor het centrumgebied van Bruinisse vastgesteld. Op basis daarvan hebben wij de laatste jaren de ‘deelgebieden’ Dreef en Kerkplein (inclusief Nieuwstraat en Poststraat) heringericht. Nu is de Oudestraat en omgeving aan de beurt. Daarbij borduren we voort op de uitstraling, kleurstelling en materialisatie die in de rest van het centrum is gebruikt.

We starten in mei 2022 met werkzaamheden aan de Kerkstraat, waarbij de riolering ook wordt vervangen. Na de Visserijdagen keren we terug om de Goudzwaardstraat aan te pakken, inclusief het ‘pleintje’ aan de achterzijde van de woningen aan de Kerkstraat en Oudestraat. Vervolgens start de bouwvakantie en vanaf eind augustus wordt de gehele Oudestraat heringericht, zowel boven als onder de grond. We starten daarbij aan de havenzijde, nu we vanaf oktober niet meer in waterkering mogen werken. De werkzaamheden dienen begin 2023 afgerond te zijn.