HERINRICHTING NOORDDIJK-HAVENDIJK, INCLUSIEF KUSTBOULEVARD (afgerond)

De veiligheid voor langzaam verkeer op de Noorddijk en de Havendijk, die de verbinding vormt tussen het dorp en de westzijde van Bruinisse met de woonwijk Grevelingenhout, de recreatieparken, campings en jachthavens was al jarenlang slecht.
Noorddijk-Havendijk. Oprit (fietspad) naar sluis

Uit tellingen in het verleden is gebleken dat op deze route veel fietsverkeer zit, maar gemotoriseerd verkeer er hard rijdt, terwijl de maximum snelheid 30 km/uur is. Uit de enquĂȘte die de dorpsraad heeft gehouden, voorafgaand aan het opstellen van de visie Dorpsblik, bleek ook dat veel wandelaars en fietsers deze weg zeker ook ter hoogte van het viaduct De Meestove als niet veilig ervaren.

Dit gegeven is aanleiding geweest voor het maken van een ontwerp voor het herinrichten van deze wegen, met het doel de veiligheid voor de wandelaars en fietsers te verbeteren en de andere weggebruikers te dwingen zich aan de maximumsnelheid van 30 km te houden. Het resultaat is een fietsstraat, waarbij de kruising met de Havendijk eveneens is aangepast. Het project is uitgevoerd in combinatie met het "project vervanging riolering" in de Noorddijk (vanaf viaduct de Meestove in oostelijke richting).

KUSTBOULEVARD

luchtfoto van Bruinisse met daarop aangegeven de route van de kustboulevard

Bruinisse heeft grote kwaliteiten door de aanwezigheid van diverse functies aan de waterzijde. Een van de doelen is om het contact met het water te herstellen. De realisatie van de Kustboulevard draagt daar in belangrijke mate aan bij. Dit houdt in dat het wandel- en fietsnetwerk aan de buitenzijde en bovenop de dijken rondom Bruinisse wordt uitgebreid en ontbrekende schakels daarin worden gerealiseerd. Een belangrijke stap om de Kustboulevard te realiseren is al uitgevoerd in 2012 en 2013. Projectbureau Zeeweringen heeft gelijktijdig met de vernieuwing van de steenbekleding op de dijk buitendijks een wandel/fietspad aangelegd rondom de Stoofpolder, de Vluchthaven en via de Veerhaven kan de route naar Oosterland worden vervolgd. De Kustboulevard was echter nog niet compleet. Gelijktijdig met het project voor de herinrichting van de Noordijk is het doortrekken van het wandelpad bovenop de Havendijk uitgevoerd. Tevens zijn de twee bestaande trappen ter hoogte van het viaduct de Meestove vervangen door nieuwe.

wandelpad en oprit