PRESENTATIE DEFINITIEF ONTWERP HERINRICHTING KERKPLEIN

21 september 2022

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor de herinrichting Kerkplein te Bruinisse vastgesteld. Aangezien we momenteel onze plannen niet kunnen presenteren in het dorpshuis bieden wij u graag een alternatief aan…
Kerkplein_impressie

De vaststelling van het Definitief Ontwerp betekent tegelijkertijd de formele start van de aanbesteding van het Kerkplein, waarvoor we drie aannemers hebben uitgenodigd:

  • De Voogd
  • Lindeloof
  • Moerland

Deze drie aannemers gaan in een onderlinge 'competitie' uitmaken wie tot uitvoering van het werk mag overgaan. Wij beoordelen als gemeente op prijs en kwaliteit. Het is de bedoeling om medio juli de opdracht te gunnen en in oktober 2020 te starten met alle werkzaamheden.

Uiteraard houden wij altijd een slag om de arm qua planning. Zo laten we momenteel nog nader onderzoek doen naar archeologie, gelet op onze ervaringen rondom de bouw van het pand van de heer Hoep. We streven naar afronding van het werk voor Pasen 2021, maar of dat haalbaar is, moet blijken uit de aanbiedingen van de aannemers, maar ook de afstemming met DNWG, Zeeuwland en de ontwikkeling Kop Nieuwstraat. Zo gaat DNWG in het plangebied een fors deel van de kabels en leidingen vervangen, begint Zeeuwland nog dit jaar met de bouw van Oranjedok (bouwverkeer via Deestraat) en is er ook een kans dat tijdens de werkzaamheden aan de openbare ruimte de bouw van het Gezondheidscentrum start.