LAATSTE LOODJES OPENBARE RUIMTE DREEF/NIEUWSTRAAT

21 september 2022

Over circa twee maanden moeten vrijwel alle werkzaamheden aan de herinrichting openbare ruimte Dreef/Nieuwstraat afgerond zijn. Dat betekent tevens dat we nog enkele verkeersmaatregelen moeten nemen om een goede en veilige afwikkeling van het verkeer te kunnen garanderen.
Dreef-Nieuwstraat

Komende woensdag (25 maart) is de Nieuwstraat, tussen de nieuwe aansluiting van de Dreef tot aan de kruising met de Lange Ring/Poststraat, weer open voor het verkeer. Het deel van de Nieuwstraat tussen de nieuwe aansluiting Dreef en het kruispunt met de Dorpsweg is dan nog niet bereikbaar voor verkeer.

Tevens gaat vanaf eind maart het gehele kruispunt van de Dorpsweg, Burgemeester Hagelaan en Nieuwstraat aangepakt worden, zowel boven als onder de grond. Aangezien er sprake is van een ingewikkelde samenkomst van kabels, leidingen en riolering zullen de werkzaamheden tot medio mei in beslag nemen. Tot die tijd gelden er omleidingen, die zichtbaar zijn via bebording in het dorp. Verkeer richting Market Plaza moet in ieder geval via de Molenstraat en de Dreef rijden.

Wij beseffen dat deze verkeershinder niet prettig is, maar hopen ook bij de laatste werkzaamheden op uw begrip.