KLIMAAT-FESTIVAL BRUINISSE

23 november 2022

Het klimaat veranderen we misschien niet, maar u heeft misschien wel goede ideeën om te zorgen dat het in uw huis, woning, straat of dorp in de toekomst prettig wonen blijft. Kom luisteren, inspiratie op doen en meepraten tijdens het klimaatfestival.
klimaat

Misschien kunt u zich de wolkbreuk in Bruinisse van juli 2006 nog herinneren, waarbij in een kwartier tijd 36 millimeter water viel, er wateroverlast in de Grevelingenstraat was en vanuit vakantiepark Aqua Delta liep het water vanuit overvolle goten de huizen binnen. De vrij warme zomers van afgelopen jaren waardoor er meer toeristen naar de omgeving van Bruinisse kwamen, maar ook de hefbrug over de sluis bij Bruinisse die vast kwam te zitten in 2017. Deze warmere periodes gingen ook gepaard met langere drogere periodes, waardoor boeren soms een slechtere oogst hadden en natuur en landbouwgronden uitdroogden. Het klimaat veranderen we misschien niet in Bruinisse, maar u heeft misschien wel goede ideeën om te zorgen dat het in uw huis, woning, straat of dorp in de toekomst ook prettig wonen blijft?

WAT HEEFT U ALS BEWONERS GEMERKT?

De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag weten wat u als inwoner van Bruinisse merkt van deze nattere, drogere en hetere periodes en of u zich ook voorbereid om te voorkomen dat u natte voeten krijgt en koelte kunt opzoeken als dat nodig is? De gemeente heeft bureau Urban Synergy gevraagd om met u in gesprek te gaan over hoe u dat doet, u te inspireren en te kijken of er ingrepen zijn waar u zelf, aan bij kan dragen. Eventueel in samenwerking met andere partijen zodat we samen een aangename woon- en leefomgeving houden. Het kan gaan om kleine ingrepen zoals de aanleg van een groene voortuin, plaatsing van een regenton of een boom in de tuin of straat.

KOM LANGS OP HET KLIMAAT-FESTIVAL

Op zaterdag 25 januari nodigen wij u als inwoners van Bruinisse uit om langs te komen tussen 12:00 en 15:00 in de kantine van voetbalvereniging Bruse Boys op de Nijverheidsweg 25 te Bruinisse. We gaan hier het gesprek met u aan over de toekomst van Bruinisse rondom eerdergenoemde thema’s als wateroverlast, langdurige warme en droge periodes. Het festival is een leuke, informatieve en inspirerende bijeenkomst voor jong en oud, met een mini-tentoonstelling, een interactieve watertafel, kennisquiz en kleine talkshow. We informeren u over mogelijke veranderingen in Bruinisse en inspireren hoe u hier als bewoner op in kunt spelen. We hopen u daar te zien en spreken!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Dirk Verhagen van bureau Urban Synergy (06-17476159 of dirk@urbansynergy.nl) of Rob Heintjes van de Gemeente Schouwen-Duiveland (rob.heintjes@schouwen-duiveland.nl) of 0111 452 000.)

Gemeente Schouwen-Duiveland is partner in het Interreg Twee Zeeën project STAR2Cs.
Voor meer informatie: https://www.interreg2seas.eu/ Het project STAR2Cs richt zich op maatregelen op de korte termijn voor het bereiken van lange termijn doelstelling in het kader van klimaatadaptatie.