DNWG GAAT AAN DE SLAG IN HET CENTRUM VAN BRUINISSE

21 september 2022

Binnenkort start Van Vulpen in opdracht van DNWG netbeheerders met werkzaamheden aan de elektriciteitskabels en de water- en gasleidingen in en rondom de Kerkstraat en de Poststraat. De gemeente is via aannemer Gebr. Moerland ook met de herinrichting van het Kerkplein bezig. Door deze combinatie van werkzaamheden kan enige hinder ontstaan voor omwonenden en ondernemers in dit gebied.
werk-in-uitvoering

Volgens planning zullen de werkzaamheden aanvangen vanaf maandag 17 november 2020 en zullen, indien er geen onverwachte omstandigheden voordoen, tot vrijdag 16 december duren. Vanwege de beperkte ruimte in de straten voor deze werkzaamheden is de aannemer genoodzaakt om per fase een gedeelte af te sluiten.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

  • Voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer zal de rijbaan in de Kerkstraat en Poststraat worden afgesloten. Uiteraard blijven de woningen voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Hiervoor worden passende maatregelen getroffen tijdens de uitvoering.
  • Ter plaatse zullen de verkeersmaatregelen zichtbaar worden via specifieke bebording.

Vandaag (11 november) heeft DNWG/van Vulpen bij direct omwonenden en bedrijven in de omgeving van het werkgebied overigens al een brief bezorgd.