AANPASSING KRUISING DORPSWEG, NIEUWSTRAAT EN BURG. HAGELAAN START 7 SEPTEMBER

21 september 2022

Medio juni hebben wij al aangekondigd dat de situatie op de kruising Dorpsweg, Nieuwstraat en Burg. Hagelaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid extra aandacht verdient. De werkzaamheden starten op 7 september.
kruising Dorpsstr-Nieuwstr

Na oplevering van het kruispunt hebben we geconstateerd dat de verkeersveiligheid in het geding is, doordat gemotoriseerd verkeer hard rijdt vanwege het ontbreken van hoogteverschillen. Verder konden vrachtwagens die bij de Albert Heijn bevoorraden tot voor kort nog steeds via de Nieuwstraat en de Dreef het dorp verlaten. Om dat laatste te voorkomen, hebben we twee maanden geleden al enkele grote gele stenen geplaatst nabij de laad- en los zone. Daar gaan we nu een definitieve situatie van maken.

De aanpassing van de kruising ten behoeve van de verkeersveiligheid heeft echter meer voeten in de aarde. Aangezien we de situatie graag willen verbeteren, worden er vanaf 7 september enkele forse ingrepen gedaan. Dit betekent dat er twee weken enige hinder kan ontstaan. Wij beseffen dat dit niet fijn is voor bewoners en ondernemers, maar de veiligheid van de verkeersdeelnemers (waaronder de vele kinderen) staat voorop.