AANPASSING KRUISING DORPSWEG, NIEUWSTRAAT EN BURG. HAGELAAN

9 juni 2023

De herinrichting van de Dreef te Bruinisse is vrijwel afgerond. Daarbij constateert de gemeente, op basis van diverse gesprekken met bewoners en ondernemers, dat de situatie op de kruising Dorpsweg, Nieuwstraat en Burg. Hagelaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid extra aandacht verdient.
kruising Dorpsstraat-Nieuwstraat met gele stootblokken

Na oplevering van het kruispunt hebben we geconstateerd dat de verkeersveiligheid in het geding is, doordat gemotoriseerd verkeer hard rijdt vanwege het ontbreken van hoogteverschillen. Verder konden vrachtwagen die bij de Albert Heijn bevoorraden tot voor kort nog steeds via de Nieuwstraat en de Dreef het dorp verlaten. Om dat laatste te voorkomen, hebben we enkele grote gele stenen geplaatst nabij de laad- en los zone.

De aanpassing van de kruising ten behoeve van de verkeersveiligheid heeft echter meer voeten in de aarde. Aangezien we de situatie graag willen verbeteren, hebben we besloten om in september 2020 enkele forse ingrepen te doen. Dit betekent dat te zijner tijd weer enige hinder kan ontstaan. Wij beseffen dat dit niet fijn is voor bewoners en ondernemers, maar de veiligheid van de verkeersdeelnemers (waaronder de vele kinderen) staat voorop.