AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. MOERLAND WINT AANBESTEDING KERKPLEIN

20 september 2022

Na ruim een half jaar van voorbereidende werkzaamheden heeft Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland de aanbesteding herinrichting Kerkplein Bruinisse gewonnen.
Kerkplein_impressie

De herinrichting van het Kerkplein Bruinisse betreft het gebied Korte Ring, Lange Ring, Ds. Waardenburgstraat, Kerkplein en het daartussen ‘geklemde’ plein. Tevens wordt de riolering in de Nieuwstraat vervangen, waarna we ook de Nieuwstraat boven de grond herinrichten. Zo ontstaat er een mooie aansluiting op de Dreef en krijgt het centrum van Bruinisse een enorme upgrade. Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland legt de riolering in het gebied aan en voert alle werkzaamheden boven de grond uit, zoals nieuwe bestrating, aanleg van groen en bomen, het plaatsen van verlichting en de realisatie van diverse bijzondere inrichtingselementen als zitmossels, een waterelement en nieuwe speeltuin. Daarnaast moeten er nog diverse kabels en leidingen worden verlegd, hetgeen door de kabel- en leidingbeheerders (Delta, Evides, KPN) zelf wordt verzorgd in afstemming met de gemeentelijke aannemer.

De aannemer start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden. Zo moet er bijvoorbeeld nog nader archeologisch onderzoek plaatsvinden, gelet op het feit dat er in het plangebied een voormalige begraafplaats is gelegen en we ook niet uitsluiten dat we nog restanten van oude bouwwerken tegenkomen bij ondergrondse werkzaamheden. De aannemer is bovendien op de hoogte van het feit dat tijdens de uitvoering de winkels, horeca, kerk en diverse andere functies zoveel mogelijk bereikbaar moeten zijn en bewoners bij hun woning kunnen komen. Er zal veel aandacht zijn voor fasering en bereikbaarheid.

Het is de bedoeling dat de aannemer medio oktober 2020 start met de werkzaamheden. Gelet op de oppervlakte van het plangebied in combinatie met de complexiteit (vanwege het vervangen van vrijwel alle kabels en leidingen in het gebied, opvang van hoogteverschillen) is de herinrichting van het gebied eind mei 2021 gereed.