Menselijke resten aan de Molenstraat worden vanaf 7 oktober geruimd

18 september 2019

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen start, in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, op 7 oktober met het ruimen van de menselijke resten op de voormalige begraafplaats aan de Molenstraat in Bruinisse.

In nauwe samenspraak met de gespecialiseerde bureaus The Missing Link en Artefact kiest de gemeente ervoor om alleen menselijke resten te ruimen, die daadwerkelijk verwijderd moeten worden om de werkzaamheden aan de openbare ruimte aan de Dreef uit te kunnen voeren. De overige graven blijven liggen. De gemeente draagt er zorg voor dat er op een ethische wijze wordt omgegaan met de menselijke resten, die worden geruimd. Het werkterrein wordt voorzien van bouwhekken met afschermende doeken en de botten zullen gescheiden worden van de grond op een locatie buiten de dorpskern. Uiteindelijk worden de menselijke resten herbegraven op de begraafplaats aan de Molenweg te Bruinisse.

Daarnaast vindt er onder leiding van Artefact nog wel een archeologische steekproef plaats van 9 graven, zodat we een beeld kunnen krijgen bij de fysieke en sociale gezondheid van bewoners van Bruinisse in de 19e eeuw.