Bestemmingsplan Dreef Bruinisse onherroepelijk

3 september 2019

De beroepstermijn voor het bestemmingsplan Dreef Bruinisse is verstreken en er is geen beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Wat regelen we?

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om het pand aan de Dreef 2, waarin nu de Albert Heijn supermarkt, de Etos en de Gall & Gall zijn gehuisvest, te vergroten. Daarnaast kan aan de westzijde van de supermarkt een nieuw gebouw worden gebouwd, met op de begane grond ruimte voor winkels (Etos en Gall&Gall) en daarboven 3 appartementen. Aan de overzijde op de hoek Dreef/Nieuwstraat regelt het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om 1 eengezinswoning te bouwen en een nieuw bouwblok met ruimte voor winkels en/of dienstverlening op de begane grond en 6 appartementen daarboven op. Het bestemmingsplan maakt tevens direct mogelijk dat de gemeente de rijbaan van de Dreef kan verleggen en het parkeerterrein voor de detailhandel voorzieningen kan worden uitgebreid. 

Wanneer aan de slag?

Een eerste stap in de herontwikkeling van het gebied de Dreef is de sloop van het pand aan de Molenstraat waarin de bibliotheek nu nog is gevestigd. Die werkzaamheden starten naar verwachting na 1 oktober 2019. Binnenkort zullen we op deze website meer informatie verstrekken over de planning en fasering voor zowel de nieuw- en verbouw van de panden als de herinrichting van de openbare ruimte.