Algemene informatie werkzaamheden Dreef Bruinisse

19 september 2019

Vanaf eind september 2019 tot en met mei 2020 worden er in en rond het gebied Dreef/Nieuwstraat in Bruinisse diverse werkzaamheden uitgevoerd. Via deze site willen wij u graag op de hoogte brengen van de exacte plannen en de uitvoering van de werkzaamheden.

De herontwikkeling van de Dreef/Nieuwstraat te Bruinisse is onderdeel van het Masterplan Bruinisse en een initiatiefvoorstel dat de gemeenteraad eind 2017 heeft vastgesteld. In 2018 en de eerste helft van 2019 zijn er grote stappen gezet in zowel de herinrichting van de openbare ruimte als de nieuw- en verbouw van de detailhandelvoorzieningen aan de Dreef. Onlangs is het bestemmingsplan dat is opgesteld om deze herontwikkelingen mogelijk te maken, onherroepelijk geworden. Dat betekent dat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de herontwikkeling van dit deel van het centrum van Bruinisse.

Het pand aan de Dreef 2, waarin nu de Albert Heijn supermarkt en de Etos en Gall & Gall zijn gehuisvest, wordt iets vergroot. Aan de westzijde van de supermarkt wordt een nieuw gebouw gerealiseerd, met op de begane grond ruimte voor winkels (Etos en Gall&Gall) en daarboven 3 appartementen. Dat betekent dat de Albert Heijn en de Etos/Gall&Gall aparte gebouwen worden. De bouwwerkzaamheden worden in opdracht van Market Plaza B.V. uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Bijkerk B.V.

Gedurende deze bouwwerkzaamheden zal M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. in opdracht van de gemeente de openbare ruimte in het gebied herinrichten. Dat betekent onder meer de bibliotheek slopen, de rijbaan van de Dreef verleggen, het parkeerterrein voor de detailhandelvoorzieningen uitbreiden en diverse ondergrondse werkzaamheden verrichten. Tevens zal DNWG (Delta) de kabels en leidingen aan de Dreef en Nieuwstraat vernieuwen en/of verplaatsen.
Aan de overzijde op de hoek Dreef/Nieuwstraat regelt het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om 1 eengezinswoning te bouwen en een nieuw bouwblok met ruimte voor winkels en/of dienstverlening op de begane grond en 6 appartementen daarboven op. Deze procedure moet nog starten, dus uitvoering van dit werk vindt later plaats.