Vondst stoffelijke resten rondom bibliotheek Bruinisse

14 augustus 2019

Tijdens het graven van proefsleuven rondom de bibliotheek aan de Molenstraat in Bruinisse zijn stoffelijke resten aangetroffen. Op basis van een eerste inschatting betreft het de stoffelijke resten van meerdere personen.

Deze mensen zijn waarschijnlijk afkomstig van het voormalige kerkhof waar tot half de 20e eeuw op deze locatie begraven werd.

Op basis van bureauonderzoek had de gemeente Schouwen-Duiveland op voorhand al ingeschat dat de kans op archeologische vondsten vrij groot was. De komende dagen worden er, zoals gepland, nog meer proefsleuven gegraven, waarna de uitkomsten in beeld worden gebracht. Vervolgens wordt met gespecialiseerde archeologen gekeken wat de vervolgstappen zijn.

Vanzelfsprekend worden de menselijke resten met zorgvuldigheid en respect behandeld. Het bouwterrein is afgezet met hekken. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming het bouwterrein te betreden en/of in de bodem te graven.