Fase 2 werkzaamheden Oranjedok

21 augustus 2019

Fase 1 van de werkzaamheden in Oranjedok( Deestraat, Pr. Wilhelminalaan en Pr. Beatrixstraat) wordt begin september afgerond. Fase 2 zal aansluitend starten en zal ongeveer 7 maanden in beslag nemen. Na het vervangen van de kabels en leidingen wordt in de Wilhelminalaan, Pr. Beatrixstraat, Irenestraat, Dijkstraat en Steinstraat de riolering vervangen.

Hierna wordt de straat heringericht waarbij een aantal maatregelen worden genomen ivm het veranderandere klimaat, dit noemen we ook wel klimaatadaptatie. Op  de tekening kunt u zien hoe de inrichting van de straten wordt.

In verband met de werkzaamheden is een aantal bomen gerooid. Bomen zijn belangrijk om hittestress te voorkomen, ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijk airco. Daarom worden bij de nieuwe inrichting weer bomen terug geplant, die zorgen voor schaduwwerking op bijvoorbeeld de gevel van uw woning.

Veel verharding/verstening zorgt bij hitte voor een verhoging van de omgevingstemperatuur. Om dit te beperken leggen we grasparkeerplaatsen aan. Deze bestaan uit een roosterwerk van gerecycled materiaal. In het rooster wordt gras gezaaid. Naast de positieve invloed op de temperatuur draagt dit bij aan de tijdelijke opslag van water, bij hevige neerslag.

Er wordt ook capaciteit gecreëerd om hevige neerslag op te vangen en af te voeren. De kruising Wilhelminalaan/Deestraat is een laag punt waar water zich verzameld. Vanaf dit punt wordt een groot regenwaterriool gelegd naar de nieuw te graven sloot op de oude sportvelden. Bij hevige neerslag wordt regenwater oppervlakkig afgevoerd via de wadi (buffer voor water) en oude ‘brandput’ langs de Wilhelminalaan.  Al deze maatregelen moeten voorkomen dat water in uw woning kan komen.

Oranjedok - fase2   Oranjedok - fase2
Oranjedok - fase2