Aanleg nieuwe kabels en leidingen

15 juli 2019

Werkzaamheden aanleg nieuwe kabels en leidingen gestart. In de straten Pr. Wilhelminalaan, Pr. Beatrixstraat, Pr. Irenestraat, Dijkstraat en Steinstraat legt Delta Netwerkgroep nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe gas- en drinkwaterleiding aan.

De oude elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleiding worden vervangen. Daarvoor is het nodig dat de straat en de trottoirs tijdelijk ontgraven worden. Uiteraard wordt er gezorgd dat woningen, winkels, restaurants, etc. altijd bereikbaar zijn. Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast. Aannemer Van Vulpen zal na afronding van de ondergrondse werkzaamheden, namens de gemeente Schouwen-Duiveland, de straat opnieuw inrichten.

Planning

Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer 7 maanden indien er zich geen onvoorziene situaties voordoen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Fase 1 (Deestraat, Pr. Wilhelminalaan, Pr. Beatrixstraat) doorlooptijd ca. 2 maanden, gereed voor de bouwvak 2019.
Fase 2 (Vervolg Pr. Wilhelminalaan, Pr. Irenestraat, Dijkstraat) start na de bouwvak, doorlooptijd ca. 5 maanden.

Wist u dat?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur een inloopspreekuur in de bouwunit op het werkterrein. Hier kunt u terecht voor de beantwoording van diverse vragen en/opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden.