Aanbesteding Dreef Bruinisse afgerond

12 juli 2019

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen heeft afgelopen week de aanbesteding van de openbare ruimte aan de Dreef in Bruinisse gewonnen. Het betreft de herinrichting van het gebied rondom de Albert Heijn, nieuwe Etos/Gall&Gall en het Gat van Bru, zoals hieronder op de afbeelding weergegeven.

De aannemer legt de riolering aan en voert alle werkzaamheden boven de grond uit, zoals nieuwe bestrating en aanleg van groen en bomen. Daarnaast moeten er nog kabels en leidingen worden verlegd, hetgeen door de kabel- en leidingbeheerders (zoals Delta) zelf wordt verzorgd in afstemming met de gemeentelijke aannemer. De bouw van de Etos/Gall&Gall en de vergroting van de Albert Heijn zullen ook plaatsvinden gedurende de aanleg van de buitenruimte.
In totaal is met de uitvoering van het werk van M.J. Oomen circa 1,5 miljoen euro gemoeid, inclusief de bijdrage van Market Plaza B.V. voor de aanleg van het parkeerterrein voor de detailhandel en woningen.

Voorbereidende werkzaamheden

Onderdeel van de voorbereiding om de herinrichting van de openbare ruimte te kunnen uitvoeren, is het doen van onderzoeken en het doorlopen van procedures. Het archeologisch onderzoek is er eentje van.
De aannemer start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden. De aannemer zal, zoveel mogelijk na de vakantieperiode, met diverse ondernemers en bewoners in overleg treden, met het doel om te komen tot een plan van aanpak tijdens de uitvoering. Het is belangrijk dat tijdens de uitvoering de winkels en scholen veilig bereikbaar zijn en bewoners bij hun woning kunnen komen. Ook is afstemming nodig over de verkeerscirculatie, zeker nu ook bouwwerkzaamheden rondom Albert Heijn, Etos en Gall&Gall plaatsvinden.

Wanneer gaat de schop in de grond?

Indien alle onderzoeken zijn uitgevoerd, het bestemmingsplan onherroepelijk is en de benodigde vergunningen zijn verleend en onherroepelijk, dan kan de aannemer starten met het werk. De voorlopige planning is in het najaar. Wanneer precies, dat laten we u dan weten. We houden u via deze website op de hoogte van de uitvoering.