Ontwerpbestemmingsplan Dreef Bruinisse gepresenteerd

4 april 2019

Op 1 april 2019 heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat gepresenteerd in het dorpshuis.

Tijdens de informatiebijeenkomst heeft de architect een beeld geschetst van de toekomstige nieuwe gebouwen aan de Dreef/Nieuwstraat, u kunt dat ook terugzien in dit filmpje.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om deze informatiebijeenkomst bij te wonen, is de presentatie via deze link in te zien.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Dreef Bruinisse (met identificatienummer NL.IMRO.1676.00266BphBR-ON01) ligt nog tot en met 23 april 2019 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis, dat u tijdens openingstijden kunt inzien. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met de 23e april schriftelijk per post of mondeling zijn/haar zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan geven. Wilt u mondeling uw zienswijze geven, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Jessica Ocké (bereikbaar via nummer 0111-452152) voor het maken van een afspraak.