Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

8 maart 2019

De herontwikkeling van de omgeving Dreef/Nieuwstraat in het centrum van Bruinisse komt weer een stap dichterbij. Iedereen is van harte welkom op de informatiebijeenkomst die op maandagavond 1 april om 19.30 uur plaatsvindt in dorpshuis De Vanger.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het plan gepresenteerd en een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan gegeven, waarna er gelegenheid is om het plan in te zien en vragen te stellen. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur.

Wat gaat er veranderen?

Het plan voor dit gebied is gericht op het vergroten van het bestaande pand aan de Dreef 2 waarin de Albert Heijn supermarkt zit. Het verbeteren van de kwaliteit van de winkel kan mogelijk worden gemaakt door een nieuw gebouw te bouwen aan de Dreef waarin de winkels Etos en Gall & Gall een plek krijgen. Op de verdieping van dit nieuwe pand komen maximaal drie woningen (appartementen). Dit is stap 1 in de uitvoering, stap 2 is de uitbreiding van de supermarkt. Stap 3 is dat aan de overkant van de Dreef (noordzijde)/hoek met de Nieuwstraat een nieuwe eengezinswoning wordt gebouwd en daarnaast een nieuw gebouw met op de begane grond ruimte voor winkels en op de verdieping 6 appartementen.

Impressie in vogelvlucht
Impressie in vogelvlucht
  Impressie beeld vanuit Nieuwstraat op toekomstig nieuwe bebouwing hoek Dreef/Nieuwstraat

Impressie beeld vanuit Nieuwstraat op toekomstig nieuwe bebouwing hoek Dreef/Nieuwstraat

Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Om dit plan mogelijk te maken is een gedeeltelijke herziening  bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse nodig. In het ontwerpbestemmingsplan Dreef Bruinisse (met identificatienummer NL.IMRO.1676.00266BphBR-ON01) zijn de nieuwe bestemmingen voor dit gebied opgenomen. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 11 maart 2019 tot en met 23 april 2019 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis, dat u tijdens openingstijden kunt inzien. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (link naar juiste locatie opnemen?). Iedereen kan gedurende deze periode schriftelijk per post of mondeling zijn/haar zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan geven.

Zienswijze indienen?

Een schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad (Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee). Wilt u liever mondeling uw zienswijze kenbaar maken, dan kan dat ook. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met Jessica Ocké (bereikbaar via nummer 0111-452152) voor het maken van een afspraak.

Wanneer beslist de gemeenteraad?

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen naar verwachting eind juni, begin juli 2019 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.