Samen aan tafel

30 januari 2019

Om vaart te krijgen in het ontwikkelen van het centrum van Bruinisse schakelde de gemeente het bureau Kuiper Compagnons in voor het begeleiden van het proces voor de herinrichting van enkele straten in het centrum. Dit tot tevredenheid van de heer Borsje, deelnemer aan een van de werkgroepen namens de inwoners.

Als de heer Borsje moet zoeken naar woorden die passen bij deze manier van werken, dan vallen tijdens het gesprek meerdere malen de woorden ‘’uitermate tevreden’’. Deze werkwijze van de gemeente was verfrissend en interactief.

 

De heer Borsje kwam bij de gemeente in beeld na de presentatie die de gemeente gaf over het traject wat ze wilde opzetten voor de ruimtelijke herinrichting van het centrum van het dorp. ‘’Ik stelde enkele vragen, omdat ik in de Nieuwstraat en vrijwel gelijk naast de te ontwikkelen Dreef woon. Daarnaast  ben ik een redelijk actieve burger. Als voorzitter van het Bruinisser Visserskoor en penningmeester van de Stichting Festiviteiten Bruinisse (organisator Visserijdagen) ben ik actief betrokken bij het dorp. Dan gaat het balletje al snel rollen. Zo kwam ik denk ik ook in beeld voor deelname aan een van de werkgroepen’’.

 

Het grote verschil met andere projecten van de gemeente is volgens Borsje dat hij echt het gevoel kreeg ook aan het stuur te zitten. ‘’Er werd echt naar onze opmerkingen geluisterd. De parkeerstroken stonden in het eerste schetsontwerp van de Nieuwstraat ingetekend, evenals de paaltjes voor onze deuren. Die parkeerstroken en paaltjes leverden meer ergernis dan gemak op bij ons als bewoners. In onze eerste bijeenkomst hebben we ook aangegeven aan de gemeente dat die niet terug hoefden te komen. Ook mochten we bijvoorbeeld meedenken over de soort lantaarnpalen en op welke manier het onderscheid tussen de straat en de stoep duidelijk moest worden gemaakt voor de weggebruikers. Ten aanzien van het Kerkplein is natuurlijk de inpassing van de kermis tijdens de Visserijdagen van belang. Hoe wordt de inrichting zo vorm gegeven dat alle kermisattracties ook straks na de herinrichting geplaatst kunnen worden. In de 2e ronde  zagen we veel van onze opmerkingen terugkomen in de tekeningen. En als er iets niet ingepast kon worden, was er ook uitleg. Deze manier van samenwerken kost misschien extra tijd aan de voorkant, maar het geeft ons vertrouwen en het versnelt de procedures voor de daadwerkelijke uitvoering. Bovendien waren zowel de gemeente als het bureau heel realistisch in het hele proces. Voor ons was duidelijk wat er wel en niet kon’’.

 

‘’Niet al mijn buren zaten in de werkgroep, ik was vertegenwoordiger en koppelde de zaken die voor de buren van belang waren ook zoveel mogelijk aan hen terug. Datzelfde geldt voor de stichting die de Visserijdagen jaarlijks organiseert. In eerste instantie stond ik wat aarzelend tegenover de waterelementen die ingetekend zijn op de locatie van de kermis, maar toen duidelijk werd dat deze ongeveer hetzelfde gaan functioneren als op het Havenplein in Zierikzee was het snel opgelost’’.

 

‘’Ik hoop dat we de vaart die nu in het proces zit vast kunnen houden. Ik weet dat veel dorpsbewoners echt zitten te wachten op de opknapbeurt van het centrum’’.