Voortgang ontwikkelingen centrum Bruinisse

26 april 2018

De gemeenteraad nam vorig jaar een initiatiefvoorstel aan om de ontwikkelingen in het centrum van Bruinisse vlot te trekken. In december 2017 stelde de raad het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast.

In het plan worden diverse clusters van projecten benoemd en in fases uiteengezet.

Bureau Kuiper Compagnons uit Rotterdam is als externe projectleider betrokken bij de uitvoering van diverse acties uit het plan van aanpak:

  • herontwikkeling locatie Dreef/Nieuwstraat (Albert Heijn-locaties),
  • herontwikkeling locatie Nieuwstraat 12 (voormalige Kevergarage) en
  • herinrichting openbare ruimte gecombineerd met verkeerscirculatie
    (locaties: het Dorpsplein/Kerkplein, de Deestraat en de Dreef).

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het Dorpsplein en Kerkplein hebben de inwoners input geleverd op de bijeenkomst van 29 mei 2017. De projectgroep en de klankbordgroep buigen zich nu over mogelijke principe-ontwerpen. In de komende periode worden ook schetsen voor de Deestraat een de Dreef opgesteld. In juni wordt een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de openbare ruimte georganiseerd.

We verwijzen u ook nog naar de al eerder aangekondigde informatiebijeenkomst op 30 mei waarbij de ontwerpen voor de diverse straten en gebieden worden gepresenteerd.