Werkzaamheden Korte Ring onder archeologische begeleiding voortgezet

21 februari 2018

De werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van de Korte Ring zijn na de vondst van stoffelijke resten tijdelijk stilgelegd. Voordat de werkzaamheden voortgezet konden worden, was eerst een programma van eisen (PvE) nodig. In dit PvE staat wat er moet gebeuren om de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te kunnen voortzetten.

Dit betekent dat de aannemer op aanwijzing van archeologen graafwerkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt laag voor laag, zodat de resten voorzichtig zichtbaar en vrijgemaakt worden. Dat wat in de bodem wordt aangetroffen wordt in kaart gebracht, gefotografeerd en met behulp van GPS ingemeten. Hiermee brengen we een stuk geschiedenis van Bruinisse nader in beeld.

De medewerkers van archeologische bureau Artefact! en vrijwilligers van de archeologiewerkgroep Schouwen-Duiveland zijn maandag 19 februari aan de slag gegaan. Tot op heden zijn circa 20 skeletten vrijgemaakt. Ook zijn er scherven uit zowel de 16e als de 19e eeuw aangetroffen. De botresten worden gedateerd nadat ze schoongemaakt zijn. Dan kan mogelijk ook de reden van overlijden worden vastgesteld. Een bijzondere vondst was de kist die nog in goede staat verkeerde. Dit komt zelden voor.

De lokale media zijn dinsdag 20 februari in de gelegenheid gesteld om vragen over de archeologische werkzaamheden te stellen.

rondleiding pers bij archeologische opgravingen
21 februari is de bouwput door de aannemer uitgezet. Er zijn nog meer skeletten aangetroffen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin volgende week afgerond.