Ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse vastgesteld

13 december 2018

Op 11 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerpen voor herinrichting openbare ruimte centrum Bruinisse vastgesteld. Het betreft de ontwerpen voor de Dreef, Nieuwstraat, Kerkplein, Oudestraat en Deestraat. Dit nieuwe inrichtingsplan voor de openbare ruimte vervangt daarmee deels het inrichtingsplan uit 2011.

In het inrichtingsplan is rekening gehouden met een nieuwe verkeerssituatie voor een aantal centrumstraten. Zo wordt het Kerkplein autovrij, de Oudestraat eenrichtingsverkeer en de Lange Ring wijzigt van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer. Ten opzichte van het plan uit 2011 is in dit inrichtingsplan weer gekozen voor de inrichting van de Deestraat, zoals opgenomen in het Masterplan. Deze straat blijft geschikt voor tweerichtingverkeer.

 

In dit aangepaste inrichtingsplan is tevens rekening gehouden met de plannen voor herontwikkeling van de bebouwing aan de Dreef/Nieuwstraat (verbouwing AH, nieuwbouw Etos en Gall&Gall en nieuwbouw aan de overzijde van de Dreef). De rijbaan van de Dreef zal bij uitvoering daarvan worden verlegd in noordelijke richting, het huidige parkeerterrein aan de Dreef wordt vergroot en tevens is voorzien in een kiss and ride zone voor de scholen.

 

De komende jaren zal eerst sprake zijn van bouwwerkzaamheden op diverse locaties in het centrumgebied. We gaan de straten pas herinrichten als het bouwverkeer zoveel mogelijk weg is. In dat kader verwachten we dat we de eerste stappen om de openbare ruimte her in te richten kunnen zetten eind 2019, te beginnen met de Dreef. Uiteraard is de herinrichting van het centrumgebied mede afhankelijk van de voortgang van de diverse projecten in de nabije omgeving.

 

PDF icon18_12_05 Plankaart Dreef en Nieuwstraat DEFINITIEF.pdf

PDF icon18_12_05 Plankaart Oudestraat Deestraat en Kerkplein DEFINITIEF.pdf