Sloop muziektent Bruinisse

23 januari 2018

De wijziging van het bestemmingsplan Korte Ring 10 is in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente en initiatiefnemer J. Hoep de voorbereidingen treffen om de bouw van het nieuwe pand mogelijk te maken. Daarvoor is sloop van de muziektent nodig en uiteraard van de bestaande woning Korte Ring 10.

De sloopwerkzaamheden starten in week 4. Deze muziektent verving de oude muziektent, die na de ramp verloren was gegaan. Een afbeelding van de oude muziektent en de muzieksleutels worden niet vernietigd, maar blijven bewaard. De bank die naast de muziektent staat krijgt bij de herinrichting van het Dorpsplein een nieuwe plek.