Deel Noorddijk eenrichtingsverkeer

29 maart 2017

In Bruinisse is de Noorddijk tussen de kruising met de Bergstraat en de kruising met de Deltastraat erg smal. Auto’s kunnen elkaar niet passeren, en door het parkeren is uitwijken niet altijd mogelijk.

Vooral fietsers komen dan in het nauw. De gemeente heeft in goed overleg met de Dorpsraad Bruinisse eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen dorp uitwaarts ingesteld. Het lost niet alleen het probleem van het niet kunnen uitwijken op, maar maakt ook het gebruik van de Noorddijk als route naar het centrum minder aantrekkelijk. Voor (brom)fietsers verandert er niets: zij mogen van beide kanten over dit stuk Noorddijk blijven rijden en kunnen dat nu dus veiliger doen.

Noorddijk eenrichtingsverkeer