Presentatie schetsen openbare ruimte centrum beschikbaar

12 juni 2018

Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland, tijdens de openbare dorpsraadvergadering, een presentatie verzorgd over de inrichtingsschetsen openbare ruimte centrum Bruinisse.

Circa 80 belangstellenden waren afgelopen woensdag aanwezig in het dorpshuis om te zien welke plannen de gemeente met de projectgroep (met dorpsraad en ondernemersvereniging) en klankbordgroep (ondernemers en inwoners) heeft gemaakt voor de beoogde inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Bruinisse. Aan de orde kwamen inrichtingsvoorstellen voor onder meer het kerkplein, Deestraat, Dreef/Nieuwstraat en de Oudestraat. Tevens heeft de gemeente een aanzet gegeven voor enkele wijzigingen in de verkeersstructuren om zodoende de doorstroming en logische rijrichtingen in het centrum te verbeteren. Ter plaatse hebben diverse aanwezigen nog tips en opmerkingen meegegeven, die de komende maand worden beoordeeld door de projectgroep. Het is de bedoeling om de schetsontwerpen (althans de voorkeursvarianten daarvan) de komende maanden uit te werken tot meer gedetailleerde (voorlopige) ontwerpen en de gemeenteraad te verzoeken om extra krediet beschikbaar te stellen om de inrichting van het centrum vanaf 2019 ook daadwerkelijk uit te voeren. Via de knop hieronder kunt u de schetsontwerpen bekijken.

Schetsontwerpen