Informatiebijeenkomst schetsontwerpen centrum Bruinisse

24 april 2018

Het afgelopen half jaar hebben we schetsontwerpen gemaakt voor de herinrichting van diverse gebieden en straten in het centrum van Bruinisse. Graag informeren we u over de stand van zaken tijdens een vergadering van de Dorpsraad Bruinisse.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 mei tussen 19:30 en 21:30 uur in het dorpshuis te Bruinisse. De presentatie wordt verzorgd door KuiperCompagnons. Zij maken de ontwerpen voor de diverse straten en gebieden. Het is niet noodzakelijk u van tevoren aan te melden.

De gemeenteraad stelde in december 2017 het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast. Dit was het startsein om (aangepaste) schetsontwerpen te maken voor het Kerkplein, de Deestraat, Oudestraat, Nieuwstraat en de Dreef en ook de verkeersstructuur in het centrum opnieuw te bekijken. Het is de bedoeling om in het tweede deel van 2018 de schetsontwerpen uit te werken tot definitieve en meer gedetailleerde ontwerpen.

Graag zien wij u op 30 mei in het dorpshuis.