Informatiebijeenkomst definitieve ontwerpen openbare ruimte centrumstraten Bruinisse

2 november 2018

Van juni tot en met oktober hebben we met bureau KuiperCompagnons en in nauwe samenspraak met diverse bewoners en ondernemers in het centrumgebied van Bruinisse gedetailleerde ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Kerkplein, de Dreef, Deestraat, Oudestraat en Nieuwstraat. Graag presenteren we aan u de definitieve ontwerpen voor het centrumgebied.

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 19 november 2018, om 19.00 uur in dorpshuis De Vanger in Bruinisse. U kunt dan kennis nemen van de definitieve ontwerpen voor de openbare ruimte in het centrum van Bruinisse.

Achtergrondinformatie

De gemeenteraad stelde in december 2017 het ‘Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse’ vast. Dit was het startsein om opnieuw naar de verkeersstructuur voor het centrum te kijken en ook te onderzoeken of dat zou leiden tot het aanpassen van de reeds vastgestelde schetsontwerpen voor de openbare ruimte. In het voorjaar is in samenspraak met de klankbordgroep gewerkt aan nieuwe schetsontwerpen voor het Kerkplein, de Dreef, Deestraat, Oudestraat en Nieuwstraat. Die zijn aan u als inwoners gepresenteerd op 30 mei 2018. Mede met uw inbreng zijn de schetsontwerpen aangepast en begin juli door het college vastgesteld als basis voor nadere uitwerking. Vanaf augustus is in werkgroepen per straat gediscussieerd over en gewerkt aan de nadere uitwerking en detaillering van de schetsontwerpen. We kunnen nu de definitieve ontwerpen aan u presenteren en de verwachte planning voor de uitvoering met u delen.

Graag zien wij u op 19 november in het dorpshuis.