Bewonersbijeenkomst herinrichting Dorpsplein / Kerkplein

12 juni 2017

Op 29 mei jl. hebben alle aanwezigen tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad met elkaar gediscussieerd over de toekomstige herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein.

Voordat de discussie in vier groepen werd gevoerd, is kort uitgelegd wat het vertrekpunt was en welke verschillen er gaan ontstaan, omdat de plannen niet allemaal zo zullen worden uitgevoerd, zoals in het Masterplan was opgenomen. Deze verschillen zijn aanleiding om nog eens een aantal vragen aan de inwoners voor te leggen. In de groepen werd gediscussieerd over de locatie van de markt, het kort parkeren, de kermis, de inrichting van het dorpsplein en kerkplein. Iedereen had de gelegenheid om zijn/haar opmerkingen op memo’s te schrijven en op te plakken. Na afloop van de discussie in de groepen heeft een vertegenwoordiger namens de groep toegelicht wat was besproken. Alle input uit deze avond nemen we mee naar de klankbordgroep om daaruit een rode draad te halen en een aantal keuzes te kunnen bepalen. De bijeenkomst met de klankbordgroep vindt plaats na de schoolvakanties. We verwachten in het najaar aangepaste schetsontwerpen aan de inwoners te kunnen presenteren.