Herinrichting Dorpsplein en Kerkplein

23 mei 2017

De plannen voor herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein zijn in 2011 vastgesteld. Inmiddels is bekend dat de bebouwing aan het Dorpsplein niet de contouren zal krijgen zoals in het Masterplan Centrumgebied en Haven zijn opgenomen.

Die contouren uit het Masterplan waren ook de basis voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dit betekent dat we het inrichtingsplan voor de openbare ruimte voor het Dorpsplein en Kerkplein gaan aanpassen. Om te komen tot een breed draagvlak voor de herinrichting van het Dorpsplein en Kerkplein heeft op 9 februari jl. een eerste bijeenkomst plaatsgehad van de klankbordgroep, aangevuld met Platform voor Mensen met een Beperking Schouwen-Duiveland, VAC-Schouwen-Duiveland en de Fietsersbond Zeeland. De bijeenkomst was interactief en daar zijn verschillende ideeën uitgekomen.

De herinrichting van het Dorpsplein en het Kerkplein wordt geagendeerd tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad. Deze wordt gehouden op maandag 29 mei 2017, in het dorpshuis De Vanger te Bruinisse.

Voor meer informatie over de dorpsraad en de jaarvergadering: www.dorpsraad-bruinisse.nl